Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet

24. mai 2022 Åsbråtan lurte på hvem har skrevet meldingen. Ansatte kan ikke skrive under, bare hjelpe med å fylle ut. RUVE-rådet synes skjemaet var greit å forstå. Vedtak: Saken

SAR 01/2019 Godt for meg

Dokumenter: Presentasjon av studiet Samtykkeerklæring Forespørsel til verge Hva innebærer det for ansatte Film om prosjektet 23, november 2021 Alle er ferdige med kurs. Deltagerne har likt å være med.