Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 03/2013   Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

24. september 2013 John-Harald leste opp hva RGB har skrevet som hørings-svar til kommunen. Fordi hørings-fristen var 15. september, ble det ikke tid til tema-kveld, eller mulighet for SAR til

SAR 02/2012  Gjengs-husleie

20. november 2012 Det betyr at husleien i de kommunale boligene skal være mer lik den husleien man må betale for å leie andre boliger i samme område. Det betyr