Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 02/2015   Oppskrift på husmøter

19. mai 2015 De brukerrådene / husmøtene som er her i dag, har svart på spørsmålene under. Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE, samt husmøte i Ruglandveien.

SAR 03/2013   Omsorgsmeldingen 2013 – 2023

24. september 2013 John-Harald leste opp hva RGB har skrevet som hørings-svar til kommunen. Fordi hørings-fristen var 15. september, ble det ikke tid til tema-kveld, eller mulighet for SAR til