Rådgivningsgruppen

SAR 02/2015   Oppskrift på husmøter

19. mai 2015
De brukerrådene / husmøtene som er her i dag,
har svart på spørsmålene under.

Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE,
samt husmøte i Ruglandveien.

Vi mangler svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk
og husmøtene på  Åsbråtan,
Jernbaneveien,
Per Skreddersvei
og Belsetveien.

Vi har skrevet ned svarene
og RGB skal samle disse etter hvert.

Anne har ikke fått med svar fra de andre husmøtene,
så derfor svarer hun bare for Hauger park

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden på to steder.

Et sted har hver 14 dag.

Fire ganger i året (mange bor forskjellige steder)

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Mandager, fredager eller onsdager (5).

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18-19 (5), 16-17
 2. Hvis alle kommer,
  hvor mange er man da?

11 (nr. 5), 4 (nr.8), 4 (7), 9 (nr. 1 Levrestien), 16 (nr. 6 HP)

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

5-8 (nr. 5), 3 (nr.8), 3-4 (7), 5 (nr. 1 Levrestien), 8 (nr. 6 HP)

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  Personale og studenter.
 2. Hva snakker dere om?
  Alt mulig som gjelder brukerne/beboerne,
  turer,
  regler,
  grilling,
  helger,
  fellesmiddag,
  meny,
  finne på noe sammen.
 3. Har dere saksliste?
  ja 1 og nei 2,
  har system,
  men listen blir ikke kopiert opp.Har med lapp på møtet,
  men ikke på forhånd.
 4. Skriver dere referat?

Ja 3 og nei 1,
personalet skriver,
det skrives referat,
men vi får ikke se det.

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Personalet 4,
  beboerne minner
  personalet på det.
 2. Hvem styrer ordet?
  Personalet og beboer 2,
  personalet,
  beboere 2
 3. Er det ansatte tilstede
  og hvilken rolle har de?
  ja 5,
  tilretteleggere,
  skriver referat 2,
  noterer,
  legger frem noen saker

Er det noe servering på møtene?

Pizza, litt forskjelllig, ingenting 2, litt forskjellig,

 

22. september 2015
Vi holder på å lage en oppskrift for hvordan
et husmøte kan gjennomføres.

Vi har spurt alle brukerrådene om hvordan de gjør det hos seg.

Her er svarene fra Åsbråtan og Jernbaneveien.

 1. Hvor ofte har dere møter?
  En gang i måneden Åsbråtan på onsdager.

Fire ganger i året

 1. Hvilken ukedag er møtene?

Varierer i Jernbaneveien

 1. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
  18.30 til 19.30

17-19 i Jernbaneveien

 1. Hvis alle kommer,
  hvor mange er man da?

Ca. 10 av 20 Jernbaneveien

5 i Åsbråtan

 1. Hvor mange pleier å komme hver gang?

10 jernbaneveien

4 til 5 i Åsbråtan

 1. Kommer det noen ganger andre på besøk?
  jernbaneveien nei,
  Åsbråtan ingen
 2. Hva snakker dere om?
  Sosiale sammenkomster og sarmøter

Ferie,
rettigheter,
ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med.

 1. Har dere saksliste?
  ja i jernbaneveien

Nei på Åsbratan

 1. Skriver dere referat?

Ja i jernbaneveien

Ja, personalet gjør det

 1. Hvem har ansvaret for møtene?
  Tjenesteleder og avdelingsleder i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for møtet

Hvem styrer ordet?
Tjenesteleder og avdelingsleder styrer ordet i jernbaneveien

Personalet har ansvaret for dette på Åsbratan

 1. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
  nei, ikke ut tj.l. og avd.l.

Veileder og ordstyrer i Åsbråtan

 1. Er det noe servering på møtene?

Ja i jernbaneveien kaffe og kjeks

Servering av kaffe og te i Åsbråtan

Vedtak:
Vi har manglet svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk

og husmøtene på  Åsbråtan,
Jernbaneveien
og Belsetveien.

 

17. november 2015
Hvor ofte møter
Noen har møter hver 14 dag
og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

Ukedag
Den ukedagen som passer best
for de som bor der.

Tidspunktet
Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.

Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

Hvor mange kommer
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.

Det vanligste er at 3 av 4 kommer.

Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?
Besøk på møtene
Det er sjelden at det er andre på besøk på møtene.

Noen ganger kan det være studenter.

Hva tas opp på møtene
Saker som tas opp er turer,
regler,
felles aktiviteteter som grilling,
helger,
middager,
meny,
finne på noe sammen,
ting vi er fornøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
rettigheter
og ferie.

Hvilke saker passer ikke til et husmøte
Ikke ta opp private ting
som for eksempel hvem man har på besøk
eller overnatte.

Hva med spørsmål fra SAR?
Saksliste
Det er få steder som har saksliste,
men noen har med lapper på møtet.

Bør man ha det?
Referat
De fleste stedene har referat,
men ikke alle.

Det er personalet som skriver referat.

Ikke alle får se referatene.

Egen perm for dette?

Ansvaret for møtet
De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.

Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Hvem bør ha ansvaret for møtene?

Styre ordet
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.

Noen ganger er det personalet,
andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.

Forslag om å ha en møteleder.

Hva er best?

Ansatte til stede
De skriver referat og noen ganger legger frem saker.

Personalet bør ikke ha en stor rolle.

Det er vårt møte.

Servering
Det serveres alt fra ingen ting,
til kaffe og te.

Noen steder spiser de pizza.

Forslag om kjeks.

Skal det være servering eller ikke?
Vedtak:
Spørsmålene med rød farge
tas opp på neste møte.

16. februar 2016
Disse spørsmålene mangler vi svar på.

Hvor mange kommer
Hva kan man gjøre for at flest mulig skal komme?
Alle må få beskjed i god tid. Servering

Spørre de som ikke kommer
om hvorfor de ikke kommer.

For eksempel sykdom
eller andre planer.

Hvis man vet hvorfor,
kan man gjøre noe med det.

Man kan også flytte møtet
hvis det er mange som ikke kan komme.

Hvilke saker passer ikke til et husmøte
Kjærester og private ting passer ikke

Hva med spørsmål fra SAR?
Ja, det passer å ta opp.

Saksliste

Bør man ha det?
Ja, og man skal skrive ned
det man har blitt enige om.
Personalet skriver det man har blitt enige om.

Vi samarbeider.

Både personalet og deltakere kan skrive saker på lista.

Referat
Egen perm for dette?
Referatet kan ligge i egen perm.

Alle får referat selv om de ikke har vært på møtet,
men kan godt ha en perm i tillegg.

Viktig at alle får muligheten til å lese referatet.

Kan også sendes på e-post,
men det er ikke alle som har e-post eller pc.

Ansvaret for møtet
Hvem bør ha ansvaret for møtene?

Vi kan samarbeide.
Personalet har ansvaret,
men hvis de glemmer det,
må vi minne dem på det.

Styre ordet
Hva er best?
Noen velger hvem som skal være møteleder og ordstyrer.

Det fungerer bra.

På noen steder er det personalet som styrer ordet.

Brukerne kan godt styre ordet,
men vil ha hjelp fra personalet
hvis vi trenger det.

Servering
Skal det være servering eller ikke?
Noen har pizza og brus.

Noen har felles middag før møtet.

Noen har kjeks.

Noen har ikke felles servering.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

10. mai 2016
Vi venter fortsatt på svar fra Gjettum/Bærums Verk
og Belsetveien.

Vedtak:
Avslutter saken på neste møte

 

27. september 2016
Forslag til oppskrift er nå klar.

Vedtak:
Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.

Brukerrådet tar dette med
til neste SAR-møtet 6. desember.

 

6. desember 2016
Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak:
Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.

Brukerrådet tar dette med
til neste SAR-møtet 14. februar.

 

14. februar 2017
Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

Vedtak:
Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.

Brukerrådene tar dette med
til neste SAR-møtet 9. mai.

9. mai 2017
Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vedtak:
Vi tar saken ut av sakslisten
fordi vi ikke har jobbet med den på lenge.

Henter den frem igjen
hvis det er behov for det.