Rådgivningsgruppen

Om tilretteleggerforum

Tilrettelegger-forum møtes 4 ganger i året.

Forumet møtes rett før RGB lager saksliste til SAR-møtet og det skjer 4 uker før møtet.
Møtet har den siste tiden vært på mandager fra kl. 13.00 til kl. 15.00 på Ramma – Emma Hjorths vei 74.

Målet med forumet er å bidra til økt brukermedvirkning i det kommunale arbeidet.

Det skjer gjennom at forumet forbereder saker for brukerrådene
med tanke på tilrettelegging for mest mulig brukerstyring og selvbestemmelse.

Forumet dele også erfaringer, kommer med forslag til løsninger og diskutere utfordringer.

Her finner du en oppskrift på hvordan de ulike tjenestestedene gjennomføre sine husmøter.
Vi har kalt det «Oppskrift på husmøter«.