Rådgivningsgruppen

Studietur og besøk

Studieturer
I 1997 dro vi på verdens
-kongress i Nederland.

I 2002 dro vi til Danmark
og besøkte ULF,
vi så også på arbeidsplasser,
boliger og fritidstilbud.

I 2004 dro vi til Sverige.
Der besøkte vi Grunden og Klippan.
Dette er bruker-organisasjoner.

Høsten 2006 var vi på konferanse i Sverige og Danmark.
Grunden inviterte til nasjonal konferanse.
De snakket om å lage Grunden-foreninger i hele Sverige.
ULF i Danmark inviterte utviklingshemmede og hjelpere
til konferansen ”Fra åndssvak til borger”.
Andre ting vi deltar på
Vi deltar på møter og konferanser som deltagere
eller som foredags-holdere.

Vi har vært foredragsholdere på SOR-konferanse,
på Vernepleier-høgskolen i Akershus,
i Skien kommune, i NFU lokal-laget
og i andre lokale organisasjoner.