Rådgivningsgruppen

Om møtene

Vi har møter hver 14 dag på tirsdager fra kl. 9.00 til 15.00.
Vi har ikke møter om sommeren og det er vanligvis 20 møter i løpet av et år.

Her er møteplanen for våren 2024 oppdatert 07. desember 2023.

Et av medlemmene har ansvaret for å være møteleder.
Dette ansvaret går på rundgang.

Se «Saker vi har jobbet med» eller «Referat fra møter»
for å lese mer om den enkelte sak vi har jobbet med.