Rådgivningsgruppen

SAR-Samarbeidsrådet

924e149af069b8ea323a809fbb1171d4_XL

 

Om SAR- Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune

SAR – Samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune
ble opprettet etter Bærums-konferansen i 2006
På konferansen kom det frem et behov for en felles møteplass
mellom brukerrådene for bolig, arbeid, fritid og RGB.
RGB tok ansvar og samlet alle brukerrådene på områdene hjem, arbeid og fritid
til et felles samarbeidsråd.

I 2007 bestemte politikerne i Bærum at det skulle være brukerråd
på alle tjenestesteder for området helse- og omsorg.
Det er bestemt et mandat for arbeidet med brukerrådene
og vi har laget en lettlest utgave.

Rådet møtes 4 ganger i året (februar, mai, september og november)
og har en felles sommeravslutning i juni.
Se også årshjulet for SAR.

RGB sørger for å sende ut saksliste 2 uker i forkant av møtet,
slik at alle husrådene og brukerrådene kan få gjennomført møter
og tatt stilling til de sakene som står på sakslisten for SAR-møtet.

Hvorfor møtes vi?
Viktig å fortelle andre om hva vi jobber med.
Viktig å vite hva andre jobber med.
Kanskje jobber vi med samme sak?

Hvilke oppgaver jobber vi med?
Saker som opptar flere utviklingshemmede og flere av rådene – ”Sammen er vi sterke”
Invitere politikere til samarbeid om politiske saker.
Invitere kommunens administrasjon til samarbeid.

Hvordan jobber vi?
Alle brukerrådene må tenke på om de har saker til møtet, lese sakslisten
og ta opp og snakke om det som er skrevet med rød skrift i sakslisten.
Det følger også med et eget hjelpeark.
Sakslisten til SAR-møtet er klart 4 uker før møtet holdes,
slik at brukerrådene kan ha sine møter i forkant av SAR-møtet.

På første møte i RGB etter SAR, blir referat fra møtet gjort ferdig
og referatet legges ut.

Årshjul for SAR 2024