Rådgivningsgruppen

Hvem er vi?

RGB ble startet høsten 1993
etter at dette ble bestemt i handlingsprogrammet for Bærum kommune.

RGB er en rådgivningsgruppe for og med mennesker med utviklingshemming.
Vi møtes hver 14 dag på tirsdager.

RGB gir råd til politikere og administrasjonen i Bærum kommune.

RGB jobber for at mennesker med utviklingshemming
blir hørt i saker som gjelder dem selv.
Vi mener at vi er ekspertene i våre liv.

RGB mener at det er viktig å bli respektert og hørt.

Alle mennesker er like viktige.

Hvilke typer saker jobber vi med ?
Kontakt med samarbeids-partnere
Informasjon på lett lest
Tilgjengelighet i samfunnet
Tema-helger og Tema-kvelder
Konferanser om selvbestemmelse
og bruker-medvirkning.
Saker som meldes til gruppen
Saker som vi leser eller hører om

RGB støttes med penger fra Bærum kommune.

RGB jobber med rettigheter og ansvar,
selvbestemmelse, brukermedvirkning,
tilgjengelighet og lettlest
på områdene hjem, arbeid og fritid / kultur.