Rådgivningsgruppen

Konferanser

Bærum-konferanse I 2002, 2004 og 2006 laget RGB lokal konferanse. Lokal konferanse er en konferanse for brukere, ansatte, politikere og andre interesserte. Konferansene har handlet om Selvbestemmelse, medbestemmelse og brukermedvirkning.

Les mer ->