Rådgivningsgruppen

Konferanser

Bærum-konferanse
I 2002, 2004 og 2006 laget RGB lokal konferanse.
Lokal konferanse er en konferanse for brukere,
ansatte, politikere og andre interesserte.

Konferansene har handlet om
Selvbestemmelse, medbestemmelse
og brukermedvirkning.

Tittelen på konferansene har vært:
I 2002 ”Hvem bestemmer i mitt liv”
I 2004 ”Bestemmer JEG i mitt liv”
I 2006 ”JEG bestemmer i mitt liv –
hva kan vi bestemme SAMMEN?”
Konferansene har hatt mer enn 150 deltagere.
Halvparten har vært brukere.