Rådgivningsgruppen

Tilretteleggere

Vi har for tiden en fast tilrettelegger
som hjelper oss med saker vi trenger hjelp til.

Det er kommunen som dekker utgifter
til vår faste tilrettelegger.


Lars Ole Bolneset

Jeg har vært tilrettelegger for RGB
siden starten i 1993.
Jeg jobber til daglig
i Ridderne AS.

Jeg er opptatt av å tilrettelegge for at
mennesker med utviklingshemming
får vist at de både kan og vil.