Rådgivningsgruppen

Nr. 04/2024 – Foredrag på Hamar for USHT

2. april 2024- møte nr. 555

De ønsker 2 timer foredrag om brukerådsarbeid i kommunen.

Toget tar 1,5 timer og vi kan reise kl. 9.15 og tilbake 14.12 eller 15.12.

Det er tre kommuner som skal starte opp med brukerrådsarbeid

og de ønsker informasjon om forankring, mandat, lettlest og DigiMeg.

De som kan tenke seg å dra er Håkon, Kenneth og Cecilie.

Vedtak:

16. april 2024- møte nr. 556

Vi er satt opp i programmet fra kl. 12.00 til kl. 12.45 og fra 13.00 til 13.45.

Vi kan være med på lunsj fra kl. 11.00 til kl. 12.00.

Toget tar 1,5 timer og vi kan reise kl. 9.15 og tilbake 14.12.

Det er tre kommuner som skal starte opp med brukerrådsarbeid

og de ønsker informasjon om forankring, mandat, lettlest og DigiMeg.

De som kan tenke seg å dra er Håkon, Kenneth og Cecilie.

men de må sjekke med arbeidsleder om de får fri med lønn.

Vedtak:
Vi må finne ut hvor mange vi blir. LO sjekker med

RGA på torsdag.

16. april 2024- møte nr. 556
Håkon har fått ja på å kunne reise,
Cecilie har fått nei
og Kenneth venter på skriftlig svar som blir sendt til Lars Ole.

Rikke har sendt oss noen ønsker på hva hun vil at vi skal snakke om:

Rådgivningsgruppas syn på/mening om:

  • Hvorfor brukerråd er viktig?
  • Hvilke saker er viktig for dere nå?
  • Opplever dere at dere blir hørt på systemnivå?
  • Hvordan jobber dere med saker (legger frem saker,
    mottar saker og bringer saker videre)
  • Hva dere ønsker/ikke ønsker fra en tilrettelegger
  • Er det noe dere syns er spesielt bra med rådgivningsgruppa (brukerråd, husråd) som dere vil gi eksempler på?
  • Noe dere syns må bli bedre knyttet til for eksempel opplæring, organisering, medvirkning, osv. Har dere løsningsforslag?

Vedtak:   
Vi må finne ut hvor mange vi blir. 
LO sjekker med RGA på torsdag.