Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 02/2017 Oppskrift på brukerråd

Her finner du heftet Brukerråd – for medarbeidere og beboere. 19. november 2019 Vi gikk igjennom Kan ikke komme – side 12 Time hos spesialist er god nok grunn, men

SAR 01/2017   Høring «På lik linje»

14. februar 2017 Vi så på video og bilder fra høringen. Kommunens samlede høringssvar er ikke klart ennå. Vedtak: Vi går i gjennom høringssvaret på neste møte. Svaret legges ved

SAR 07/2016 Frivillighet i Bærum

Forespørsel fra en gruppe i kommunen som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten og aktivitetstilbudet. De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.

SAR 05/2016   Mandat for brukerråd

6. desember 2016 Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd. Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre. I siste setning sto det at brukerrådet ikke kan bestemme

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

27. september 2016 Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg har kommet for å svare på spørsmål om det som har stått i avisene i sommer. John-Harald tenkte på saken