Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 02/2016   SAR fyller 10 år

16. februar 2016 Første møtet i SAR var 28. mars 2006. Forslag til feiring? Brus og sjokolade? God mat og kaker? Gå ut å spise på restaurant? Ekstra hyggelig sommeravslutning?

SAR 03/2015 Brukerrådsarbeid

17. november 2015 Sak 3: Bruker-råd på Aurora og Arba. RGB har fått i oppgave å følge opp dette. Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk. Vår

SAR 02/2015   Oppskrift på husmøter

19. mai 2015 De brukerrådene / husmøtene som er her i dag, har svart på spørsmålene under. Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE, samt husmøte i Ruglandveien.