Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

27. september 2016 Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg har kommet for å svare på spørsmål om det som har stått i avisene i sommer. John-Harald tenkte på saken

SAR 02/2016   SAR fyller 10 år

16. februar 2016 Første møtet i SAR var 28. mars 2006. Forslag til feiring? Brus og sjokolade? God mat og kaker? Gå ut å spise på restaurant? Ekstra hyggelig sommeravslutning?

SAR 03/2015 Brukerrådsarbeid

17. november 2015 Sak 3: Bruker-råd på Aurora og Arba. RGB har fått i oppgave å følge opp dette. Derfor kontaktet vi Arba og avtalte å komme på besøk. Vår