Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 02/2012  Gjengs-husleie

20. november 2012 Det betyr at husleien i de kommunale boligene skal være mer lik den husleien man må betale for å leie andre boliger i samme område. Det betyr

SAR 01/2010   Forslag til temakveld

9. mars 2010 Vi fikk besøk av Lene Haugen Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester. Lene jobber mest med lover om rettigheter og om hjelp som kan gis med

SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

20. oktober 2009 John Harald og Leif Kåre fortalte om konferansen. Steinar tar opp det med filming og reportasjer fra konferansen med Tellus og med Lars Ole. Alle hadde fått

SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

Rapporten fra brukerundersøkelsen 20. oktober 2009 Lars-Ove: Fortalte at Helene Holand (NFU) og Bærum kommune søker om penger for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast. Det betyr at brukere