Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 01/2010   Forslag til temakveld

9. mars 2010 Vi fikk besøk av Lene Haugen Lene er overordnet faglige ansvar for tjenester. Lene jobber mest med lover om rettigheter og om hjelp som kan gis med

SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

20. oktober 2009 John Harald og Leif Kåre fortalte om konferansen. Steinar tar opp det med filming og reportasjer fra konferansen med Tellus og med Lars Ole. Alle hadde fått

SAR 01/2009  ”Bruker spør bruker”

Rapporten fra brukerundersøkelsen 20. oktober 2009 Lars-Ove: Fortalte at Helene Holand (NFU) og Bærum kommune søker om penger for at ”Bruker spør bruker” skal bli fast. Det betyr at brukere

SAR 03/2008  Ferie for alle

21. oktober 2008 Skal vi jobbe med denne saken? Anne-Marie har lenge vært opptatt av ferie. Noen fra Asker kan også tenke seg å være med på en slik planlegging.

SAR 02/2008 Samarbeide mellom alle brukerrådene

8. april 2008 Hvordan informere hverandre? Hvordan kan vi møtes? Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene? Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres sammen med tilretteleggere til