Rådgivningsgruppen

SAR 02/2009   Stemme-Høring 2009

20. oktober 2009
John Harald
og Leif Kåre
fortalte om konferansen.

Steinar tar opp det med filming
og reportasjer fra konferansen
med Tellus
og med Lars Ole.

Alle hadde fått invitasjonen tidligere.

Merete spurte om det var mulig å melde seg på bare søndagen.

Hun ble rådet til å ringe Astrid og spørre.

Brosjyrer ble delt ut med oppfordring
om å reklamere for konferansen.