Rådgivningsgruppen

SAR – Ferdige saker

SAR 03/2008  Ferie for alle

21. oktober 2008 Skal vi jobbe med denne saken? Anne-Marie har lenge vært opptatt av ferie. Noen fra Asker kan også tenke seg å være med på en slik planlegging.

SAR 02/2008 Samarbeide mellom alle brukerrådene

8. april 2008 Hvordan informere hverandre? Hvordan kan vi møtes? Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene? Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres sammen med tilretteleggere til

SAR 03/2006  Konferanse i Danmark og Sverige

31. august 2006 Vi skal besøke Grunden i Gøteborg. Konferansen i Sverige starter fredag 8. september og varer til lørdag 9. september. Avreise blir torsdag 9. september og vi kommer