Rådgivningsgruppen

SAR 03/2008  Ferie for alle

21. oktober 2008
Skal vi jobbe med denne saken?

Anne-Marie har lenge vært opptatt av ferie.

Noen fra Asker kan også tenke seg
å være med på en slik planlegging.

Jon Erling kan tenke seg å være med å planlegge ferie-turer.

Tone-Irene foreslår at SAR kan arrangere en ferie-tur.

Anne A foreslår å kontakte Kirsten H. Haugen.

Jacob foreslår tur til Strømstad med overnatting.

Tove foreslår Kiel-tur.

Til neste møte tar alle rådene opp denne saken
og tenker på om det er noen som kan tenke seg
å være med på å planlegge en tema-kveld.

Eller ønsker bruker-rådene å jobbe med dette hver for seg?

På tema-kvelden kan alle komme med sine
ferie-planer og ferie-ønsker.

Kanskje er det noen som ønsker å dra til samme sted?

Skal vi gjøre som danskene og svenskene?
De reiser på ferie-turer uten miljø-arbeidere.
De hjelper hverandre.

2. desember 2008
Vi utfordrer de andre bruker-rådene som ikke er tilstede
til å komme med innspill til denne saken.

20. oktober 2009
Har saken blitt snakket om i bruker-rådene?

Jernbane veien har snakket om dette.

Forslag til tiltak:
Bruker-rådene planlegger ferietur(er)
og inviterer beboere
fra andre boliger til å melde seg på.

Lager en invitasjon som sendes ut
til de man ønsker å gi muligheten til.

På den måten får alle flere valg-muligheter.

Deretter må man møtes for detalj-planlegging.

SAR kan være en slik møte-plass.

Cecilie synte det var interessant,
hun tar forslaget opp i sitt bruker-råd.

I Per Skredes vei er man opptatt av
å dra på ferie med egne familier.
Men man drar på dagsturer.

9. mars 2010
Thomas synes det er viktig å dra på ferie sammen med venner.

På forrige møte 20. oktober ble det foreslått,
at man kunne invitere beboere fra andre boliger
til å delta på ferieturer.

Hvilken bolig blir den første til å invitere andre?

Vi kan søke om penger til ferieturer,
fra et fond eller fra kommunen.

7. desember 2010
RGB forteller hva de har gjort med saken.

Vi har snakket om å lage eget reisebyrå,
og samarbeid mellom de forskjellige boligene.

Ferie for alle skal opp som egen sak
i Funksjons-hemmedes-råd på tirsdag.

1. mars 2011
RGB forteller hva de har gjort siden sist – ikke så mye nytt.

RGB får besøk av Askergruppen i neste måned.

Da skal vi samarbeide om saken ”Ferie for alle”.

25. oktober 2011
Anne Marie forteller at hun har vært på ferie uten personale.

Hun reiste sammen med noen fra Hauger Park.

Anne Marie forteller at det er viktig å snakke sammen.

Finne ut hvem som har lyst til å reise
til samme sted som en selv.

Da kan man hjelpe hverandre.

Det er dyrt å betale for ledsager.

 

Temahelg i Asker om Ferie og fritid
Datoen: lørdag 12. november.

Felles transport til Asker for de som ønsker det.

Ring Lars Ole på mobil 90 10 03 90 dersom du vil være med.

28. februar 2012

19 personer deltok på seminar 12. november 2011.

De laget FUS, som er en gruppe (tenke-tank)

F = fakta / kunnskap
U = utviklingshemmede
S = samfunn

Det skal planlegges et nytt FUS-seminar
som skal jobbe videre med temaet ferie og fritid til høsten.

Et forslag er Tyrkia-tur i 2013 etter modell fra ULF og Grunden.

SAR synes Tyrkia høres ut som et spennende reise-mål.

25. september 2012
Reise-byrå for og med utviklingshemmede

Hvordan skal vi jobbe videre med denne saken?

Vedtak:     
Kommer tilbake til det.

20. november 2012
Flere fra Hauger park
har reist med UFO–Unike Ferie Opplevelser.

Neste år så går turene til Frankrike,
tidligere år har turen gått til Hellas og Tyrkia.

Ingen har noe mer å si til saken denne gangen.

6. februar 2013
Hvordan skal vi jobbe videre med saken?

Vi så på Utviklingshemmedes landsforbund i Danmark
– ULFs sitt tilbud for året 2013.

De lager tur til Spania, Frankrike og Thailand.

De har også andre turer.

Forslag om å sende en e-post til NFU
og spørre om de kunne tenke seg å lage
noe som ligner på det som ULF har laget.
Eller om de har forslag til andre måter å gjøre det på.

Vedtak:
RGB sender e-post til NFU

30. april 2013
RGB har sendt e-post til NFU med spørsmål
om de kan bidra i forhold til å lage reisebyrå
for og med utviklingshemmede.

General-sekretæren svar på vegne av NFU
at det har de ingen mulighet til.

Forslag fra Erik om å spørre NAKU om hjelp
til å få jobbet videre med saken.

Vedtak:
RGB skriver en e-post og ber NAKU om hjelp.

24. september 2013
Steinar leste opp svarbrevet fra Barne- likestillings-
og inkluderings-departementet (BLD).

Svar-brevet handlet om begge forslagene som vi kom med
i vårt hørings-forslag til BLD.

BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE
for at de kan komme med forslag
om hvordan saken kan løses videre.

Vedtak:
RGB tar opp saken om reisebyrå på et av sine møter
og informerer SAR om hva som skjer videre.

19. november 2013
BLD foreslå at vi tar kontakt med NFU og LUPE
for at de kan komme med forslag
om hvordan saken kan løses videre.

RGB foreslår at SAR gir tillatelse
til at det sendes en forespørsel
til NFU og LUPE på nytt.

Siden dette var et forslag fra BLD.

Vedtak:
Alle synes dette var et godt forslag.

25. februar 2014
På siste møte fikk RGB i oppdrag
å sende en ny forespørsel til NFU og LUPE.
Siden dette var et forslag fra BLD.

Vi har vært i kontakt med NFU.
De foreslår at vi tar det opp med lokallaget
for å fremme en sak for årsmøtet til NFU.

RGB foreslår art vi tar opp saken
med våre svenske og danske venner
som kommer i slutten av april.

De har erfaring med turer og reise-byrå
for og med utviklingshemmede.

I jernbaneveien har de i mange år reist til «All sang på grensen».

Dette kunne man ikke gjøre sist år,
fordi det var kommet nye regler
i forhold til bruk av penger til dette.

Det kom frem flere eksempler
på at mange ikke er fornøyde med
hvordan det er med ferie-turer.

Vedtak:
Alle synes dette var et godt forslag å ta det opp med ULF og Grunden.

6. mai 2014
ULF har et eget reisebyrå som heter ULF-ferie.

De reiser på ferie-turer uten miljø-personalet,
men med frivillige.

Prisen ligger rundt kr. 9.000.-

De har i 2014 turer til Tyrkia, Afrika, Spania. England,
Frankrike og Danmark.

Grunden i Sverige har ikke hatt turer det siste året.
Svenske utviklingshemmede kommer seg ikke på ferie-turer.

Vedtak:
Vi må finne mer ut av hvordan dansken har fått det til.
Vi ønsker også reise-byrå i Norge.

23. september 2014
Danskene fortalte om sine opplevelser med ULF ferie.
Ferie-turen koster ikke mer enn det gjør for andre dansker.
Det er frivillige hjelpere med på turen.

I april eller mai 2015 vil det bli arrangert en ferie-tur til Spania.
Det kalles Aktiv Spaniaferie
og handler om å være aktiv, lære å lage mat og ha litt ferie.

Vedtak:
Ingen vedtak.

18. november 2014
Brosjyre fra Aktiv Spania-ferie er ikke ferdig.

Vedtak:
Ingen vedtak.

24. februar 2015
Brosjyre fra Aktiv Spania-ferie er nesten ferdig.

Den første turen er utsatt til etter sommeren.

Vedtak:
Ingen vedtak.

19. mai 2015

Nye regler for ferie-turer
Usikkert om det er noen nye regler eller ikke.

Vi må snakke med Morten Svarverud om saken.

Vedtak:
Morten har svart at det ikke er noen nye regler.

Saken tas opp på første SAR-møte til høsten.