Rådgivningsgruppen

SAR 02/2008 Samarbeide mellom alle brukerrådene

8. april 2008

  • Hvordan informere hverandre?
  • Hvordan kan vi møtes?
  • Skal det møte representanter fra de ulike brukerrådene?
  • Skal alle som sitter i et brukerråd inviteres
    sammen med tilretteleggere til felles møte?

RGB sender sine referater til alle registrerte brukerråd.

RGB sørger for et fast punkt
som heter referat fra andre brukerråd.

REGA-rådet
Anne Dorin skal be om at referatene fra REGA-rådet
blir sendt til RGB.

Vi snakket om hvor mange ganger SAR skal møtes i året.

Det er nesten enstemmig i at 4 ganger i året er fint å møtes.

På spørsmålet om hvor mange
som kan stille fra hvert brukerråd
var det stort flertall for at 1-3 personer
kan stille fra hvert brukerråd.

RGB stiller med hele gruppen
på grunn av ansvaret for å innkalle
og samle deltakerne i SAR.

Neste møte blir et sted i Sandvika,
forslag Løkkeåsveien 2
eller kommunegården.

20. oktober 2009
Bruker-råd på alle tjeneste-steder
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang?

Sende brev til samlokaliserte boliger
som ikke har bruker-råd,

RGB kan sende det ut.

De som har bruker-råd
kan sende E-post til boliger som ikke har
og oppmuntre de til å ha brukerråd.

Vangkroken: Jacop og Renate (Beboere)
De jobber med å starte bruker-råd der!

Bærums Verk: Leif Kåre (Medlem RGB)
Vanskelig å få til bruker-råd,
stort område med mange brukere.

Leif Kåre har tatt opp temaet med tjenesten på Bærums Verk.

Erfarne bruker-råds-representanter
kan hjelpe uerfarne med å komme i gang.

Hauger Park: Martin (Beboer)
På Hauger Park har vi bruker-møter,
som nå skal ledes av brukerne selv.

9. mars 2010
Hvordan kunne RGB hjelpe tjenestestedene?

Ringe rundt til tjenestelederne og spørre dem
om de er interessert i å ha brukerråd
og om de er interessert i å delta på SAR-møtene.

7. desember 2010

Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang med dette?

Bruker-undersøkelsen skal presenteres i bruker-råd.

Bruker-undersøkelse og bruker-råd henger sammen.

Hvis brukerundersøkelse skal gjennomføres
må man lage brukerråd.

1. mars 2011
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang med dette?

Alle bruker-råd bør skrive referat
og sende dette til RGB post@radgivningsgruppen.no

Tips om å henge opp saksliste til neste bruker-råd
i god tid før møtet.

Sakslisten bør henge slik
at alle brukerne kan skrive på saker
etter hvert som de kommer på dem.

25. oktober 2011

Denne saken utsettes til neste møte.

28. februar 2012
Morten Svarverud (seksjonssjef) skulle orientere
om dette på møtet i dag.

John-Harald etterlyser e-postadresser
til de forskjellige brukerrådene i kommunen.

BKA har opprettet egen e-postadresse og hjemmeside.

Kunne det lages en felles brukerråds adresse?

25. september 2012
Lars Ole viste lysbilder om de forskjellige brukerrådene
og hvordan de samarbeider.

Hvem skal hjelpe de aller svakeste?

Det er sentralt brukerråd som skal ivareta
ønskene og behovene til denne gruppen.