Rådgivningsgruppen

SAR 07/2016 Frivillighet i Bærum

Forespørsel fra en gruppe i kommunen som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten og aktivitetstilbudet. De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.

09. mai 2023
Harald og Kristine ledet denne saken.
Kristine jobber i helse og velferd.

Hva er frivillig arbeid?
Det betyr at du ikke får betalt for det du gjør.

Gjør noe for andre er viktig.
Gjøre noe for andre som de liker.

Frivillighets-sentralen kan koble sammen de som trenger hjelp
og de som vil være frivillige.

I Bærum finnes det mange hundre forskjellige frivillige organisasjoner.

15. juni blir det aktivitets-dag på Emma Hjorth for de som har lyst.
Plakat skal komme.

Kristine hadde laget en fin presentasjon (legge ved)

Vedtak:
Vi er opptatt av frivillighet.
Vi fortsetter å ha saken på saks-listen


28. februar 2023

Er det noen andre som har noe å si til denne saken?

Vedtak:

Ingen hadde noe  si om denne saken.

22. november 2022

Vedtak:
Utsatt

27. september 2022

Vedtak:
  Utsatt

 24. mai 2022
Vi er i gang med saken.
Har snakket med jobben til Torstein om det.

Lars Ole blir med å sjekker ut.
Skal kanskje besøket et sted og se hva det er.

Vedtak: Fortsette saken på neste møte.

05. april 2022
Har du lyst til å være frivillig?
Hva har du lyst til å gjøre for andre?

Torstein kunne tenke seg
å prøve å være besøks-venn på et eldre-senter.
Vedtak:
Harald får vite om Torstein.
Vi fortsetter saken på neste møte.

23. november 2021
Harald snakket om
forskjellige måter å være frivillig på.

Mange brukere har mange aktiviteter i løpet av uken,
og derfor ikke tid og mulighet til å være frivillig.

Men dette gjelder ikke alle.

Det finnes noen regler
for hva man skal gjøre
når du er frivillig.

Noen må ha en attest fra politiet.

Har du lyst til å være frivillig?

Hva har du lyst til å gjøre for andre?

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.


25. februar 2020

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. mai.

19. november 2019

Harald kunne ikke komme i dag.
Møtet i Jernbaneveien har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.
Flere må samarbeid om dette for å få til noe.
Et godt eksempel på frivillighet
er Rikke som er guide på EmmeMedLiv.

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste SAR-møte 25. februar.


24. september 2019

Harald skal ha et møte med Jernbane-veien i september.
Møtet har ikke vært ennå,
så vi må vente på svar.

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste SAR-møte 19. november.


7. mai 2019

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.
Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

Vedtak:
Vi følger med på saken videre.

12. februar 2019

Harald som har ansvaret for frivillighet
ønsker å komme i kontakt med brukerrådet på Jernbaneveien/Fornebu.

Han har fått navnet på tjenesteleder Vibeke Rosenvinge.

Vedtak:
Harald skal innkalle til et møte
mellom brukerrådet i Jernbaneveien
og kontaktpersoner fra Stabekk bo- og behandlingssenter.

20. november 2018

Harald fortalte om hvordan det er jobbet med
at frivillige kan hjelpe utviklingshemmede
eller at utviklingshemmede kan være frivillige.

På aktivitetsdagen på Emma Hjorth i juni
er det ansatte i et firma som er frivillige og hjelper til.
Idrettslag, Lions og Kiwanis er også frivillige grupper.

Vi så på en film hvor en mann med utviklingshemming
hjalp en eldre mann som bodde på et sykehjem.
De gikk tur, spiste og pratet sammen.

Etter filmen var det flere som rakk opp hånden
når Harald spurte om det var noen
som kunne tenke seg å være besøksvenn.

Vedtak: Harald skal sjekke om sykehjemmet på Stabekk
trenger besøksvenner.