Rådgivningsgruppen

SAR 04/2016  Sak fra Budstikka

27. september 2016
Seksjonsleder Heidi Hesselberg i Pleie- og omsorg
har kommet for å svare på spørsmål
om det som har stått i avisene i sommer.

John-Harald tenkte på saken om nattevakten.

Nattevakten glemte å hjelpe personen i en situasjon,
men personen var ikke glemt på badet hele natten.

Det er ikke alltid det som står i avisen er riktig.

Leif Kåre mener at det er viktig
at det som skrives i Budstikka bør være riktig.

En ble slått,
en som brukte fysisk makt.

Det synes Ingebjørg ikke går an.

Skal ikke bli brukt makt eller vold
mot utviklingshemmede.

Cecilie tenker at de som slår burde miste jobben.

Innspill – hva gjør man når det skjer overgrep.

Si ifra til primærkontakt,
som kan ta det videre med tjenesteleder.

Si det til noen man kjenner.

Kan også ringe politiet.

Det skal gjøres noe med en gang
og ikke vente før man gjør noe med det.