Rådgivningsgruppen

SAR 03/2017   Tema-kveld «Sjef i eget hus»

12. september 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Cecilie fortalte litt om saken.

Vi tar opp spørsmål som eie eller leie?
Hvem bestemmer spørsmål om flytting?
Vi inviterer foreldre og pårørende til å være med på diskusjonen.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det

Sjef i eget hus
to historier fra boken
Historien om Truls – Cecilie forteller
Hvorfor får noen bostøtte og noen ikke.

Jernbaneveien har snakket litt om husleie og om maling.

Gro synes husleien er for dyr.

Hvem kan overta etter andre?

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte

 

7. november 2017
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.   

Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får
og hvem som bestemmer hva.

Her er noen spørsmål vi har tenkt på:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

RGB-forslag:
Det er kanskje best å arrangere en tema-kveld på 3,5 timer.
Vi foreslår mandag eller onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30.
fordi da er det minst andre ting som skjer.

De som inviteres er alle utviklingshemmede
og de pårørende som ønsker å komme.

Vi satser på februar eller mars 2018.

Vi foreslår at det først blir det en felles innledning på 1 time.
Så er det gruppearbeid 1 time.
Avslutter kvelden med felles oppsummering 1 time.

Hvor skal vi være?
Bærum idrettspark?
Andre forslag?

Spørsmålet om fellesareal
kan vi ta med på programmet.

Hvor stort bør et fellesareal være?

Bør det være fellesareal?

Hva skal være reglene for fellesareal?

Snakke om bostøtte (NFU)
Vi stemte over hvilken dag som er best,
mandag
eller onsdag.

Begge dagene fikk like mange stemmer.

Vi prøver å lage to like tema-kvelder,

En på mandag
og en på onsdag,
slik at alle kan få vært med.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Fortsetter på neste møte.

 

13. februar 2018
Tidligere forslag til temaer:

– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie

Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU).

16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.

kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt

Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet

Hvordan foregår handling av mat i butikken?

Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.

Studentene skal nå vise oss noe.

Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.

Vi stemte, det ble 80% for tomatsuppe.

Vedtak:
RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.

 

8. mai 2018
Vi gikk igjennom referat fra gruppearbeidene begge dagene.

Heidi synes det er fint med tema-kvelder,
fordi hun også lærer nye ting.
Fint at dere forteller hva som er viktig for dere.

Det blir ikke en politisk sak med det første,
litt usikkert når den kommer.

Forslag til tema på tema-kvelder
– Mobbing, husregler, miljøregler, venner, kjæreste, hvordan være sammen på en god måte
– Hvilke ting som er lurt å tenke på når man er ute eller på tur
– Penger og verger, bankkort,
– Helse og kosthold, aldring og hygiene,

Vedtak:
Alle tenker på forslagene
og nye forslag til sommer-avslutningen.