Rådgivningsgruppen

SAR 01/2015   Forslag på saker til referanse-gruppen

24. februar 2015
Steinar sitter i en referanse-gruppe
som skal komme med forslag
til hvordan utviklingshemmede
kan få det bedre i Norge.

Det er også satt ned et utvalg
som skal ha forslagene fra referanse-gruppen.

Utvalget skal lage en rapport
som regjeringen skal ha innen 1. juni 2016.

Hvis noen har noen forslag til saker eller temaer
de ønsker at Steinar skal ta opp,
så bare kom med de.

 

19. mai 2015
Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet
for utviklingshemmede.

RGB har kommet med noen innspill
som er tatt med til referanse-gruppen.

Det har kommet en blogg
hvor man kan komme med sine tanker og meninger
om spørsmål som handler om utviklingshemmede.

http://blogg.regjeringen.no/rettighetsutvalget/

 

22. september 2015
Referanse-gruppe jobber med spørsmål
om bedre levekår
og mer rettsikkerhet
for utviklingshemmede.

Vedtak:
Ingen saker fra deltakerne.