Rådgivningsgruppen

SAR 01/2014   Mobbe-konferanse / Bærums-konferanse 2014

25. februar 2014
John-Harald fortalte om tidligere konferanser
i 2002,
2004
og 2006.

På konferansen har vi tidligere snakket om
hjem,
arbeid
og fritid.

Det er ikke bestemt hva som skal være tema
hvis det blir en konferanse i 2014.

Ferie og turer
kan være et forslag til tema.

Et annet tema kan være utdanning.

Først må vi bestemme om vi skal ha konferanse.

Vi stemte over spørsmålet om
at SAR støtter forslaget om å arrangere en konferanse til høsten.

For forslaget       11 stemmer
Mot forslaget         0 stemmer
Usikker                  1 stemme

Vedtak:
RGB fortsetter å jobbe med saken
og komme forslag til SAR på temaer og opplegg.

 

6. mai 2014
Vi stemte over temaene og 11 av 13 ville ha mobbing som tema.

Vedtak:
RGB fortsetter å jobbe med ¨å prøve å få til
en konferanse til høsten.

 

23. september 2014
John-Harald ledet dette punktet.

 1. Har ikke hatt møte.
 2. Mange vil være med.
  Mobbing skjer på arbeidsplassene.
 3. Ikke tilstede.
 4. Henrik og Marie vil være med.
 5. Mener at det er et viktig tema, ihvertfall 3 personer vil være med.
 6. Det må vi finne ut av.
 7. Lite diskutert, men John-Harald blir med.
 8. Ønsker å delta på konferansen.
  Mobbing er et viktig tema å ta opp.
  To av fire vil være med.
 9. Er opptatt av dette.
  Kommer tilbake til det på neste møte.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

18. november 2014
John-Harald ledet dette punktet.

 1. Har ikke hatt møte.

1.b.   Har ikke tatt det opp på møtet

 1. Mange vil være med.
  Mobbing skjer på arbeidsplassene.

2.b.   Ikke møte siden sist.

Anne tenker at det er mye i media
og at det er lenge å vente til høsten neste år.

 1. Ikke tilstede.

3.b.   Har ikke snakket om den på husmøtet.

Skal gjøre det på neste møte.

 1. Henrik og Marie vil være med.

4.b.   Har ikke snakket om den på husmøtet.

Skal gjøre det på neste møte.

 1. Mener at det er et viktig tema,
  ihvertfall 3 personer vil være med.

5.b.   Nå er det 9 som vil være med.

 1. Det må vi finne ut av.

6.b.   Representanten ville gjerne være med.

Skal også ta det opp på de enkelte husmøtene i boligene.

 1. Lite diskutert,
  men John-Harald blir med.

7.b.   Snakket litt mer om det,

Men ikke så mye.

 1. Ønsker å delta på konferansen.
  Mobbing er et viktig tema å ta opp.
  To av fire vil være med.

8.b.   Alle mennesker er ulike og det er viktig.

Sjekke opp til neste gang
hva de andre boligene på tjenestestedet
mener om saken

 1. Er opptatt av dette.
  Kommer tilbake til det på neste møte.

Vi må finne frem til datoer
og hvor vi kan søke om penger.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.
Invitere gjester,
som for eksempel Gjøvik
og Eidsberg.

 

25. februar 2015
Husmøte i Lippestadveien
har snakket om konferansen.

Det er flere som vil dra.

Åsbråtan
Truls vil holde innlegg om mobbing på en arbeids-plass.

Kanskje vi kan få laget en film
hvor man forteller en historie.

BKA-rådet
Kan kanskje legge frem noe fra sin bruker-undersøkelse

Vi må finne frem til datoer
og hvor vi kan søke om penger.

Skal vi invitere en kjendis som har blitt mobbet
til å komme på konferansen og fortelle sin opplevelse.

Jørn Hoel og Morten Harket er to forslag.

Vedtak:
Vi mangler svar fra flere brukerråd.

Tas opp igjen på neste møte 19. mai.

Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis.

 

19. mai 2015

Brukerrådet Emma Hjorth boliger
Har tatt opp spørsmålet om innlegg,
både på husmøte og brukerråd.

Gro kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer fra ungdoms-skolen og fra korpset.

Brukerråd RUVE
Ingen som foreløpig ønsker å ha
innlegg om mobbing på konferansen.

Vi lurer på om dette spørsmålet også
er tatt opp på alle husmøtene.

Eller om det bare er tatt opp på brukerrådet?

Husmøte Ruglandveien
Sissel kan godt tenke seg å holde innlegg
og egne erfaringer.

BKA-rådet
Behov for at det tas opp på fredags-møtene.

RGB
Cecilie kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer med mobbing.

Vedtak:
Vi mangler svar fra flere brukerråd.
Tas opp igjen på neste møte 16. juni.
Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis.

 

22. september 2015
Hvem ønsker å si noe på konferansen?

Gjettum / Bærums verk
Cecilie skal spørre om referatet fra møtet
for å få vite hva som ble snakket om.

Jernbaneveien
Anne kan godt tenke seg å si noe
om mobbing på arbeidsplassen.

Per Skreddersvei
Ingen hadde lyst til å si noe fra oss.

Brukerråd RUVE
Ingen hadde lyst til å si noe fra oss.

Åsbråtan
Kan godt tenke seg å lage video om mobbing.

Annet:
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til å mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskapssenteret i Sandvika.

Så fort datoen er klar vil det bli sendt ut informasjon.

Det var ønske
om at en kjendis kunne komme
og si noe på konferansen.

Vi har ikke klart å ordne dette ennå.

Er det noen som kan hjelpe oss?

Vedtak:
Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.

 

17. november 2015
Vi har sett på arbeids-hefte.

Etter RGB-møte 5. januar
vil vi legge arbeids-heftet ut på nettet,
slik at alle kan finne den nyeste utgaven.

Annet:
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til å mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskaps-senteret i Sandvika.

Invitasjon blir laget 19. januar.

Påmeldings-frist blir mandag 15. februar 2016.

Vi mangler fortsatt en kjendis
som kan komme og si noe på konferansen.

Vedtak:
Vi mangler svar fra BKA-rådet og Belsetveien
om noen derfra ønsker å si noe på konferansen.

 

16. februar 2016
Kommunen støtter konferansen med penger
som kan brukes til mat og drikke.

Konferansen vil foregå på kunnskaps-senteret i Sandvika.

Onsdag 9. mars. Tema er mobbing.

Påmeldings-frist blir onsdag 17. februar 2016, i morgen.

Ca. 100 påmeldte så langt.
Vi tror det kommer mellom 150 og 200 mennesker.
Det kommer en del gjester.

Fra andre kommuner, og kanskje fra Sverige og Danmark.

Det kommer også gjester fra ulike organisasjoner, som Naku.

Noen elever og lærere fra videregående skole kommer.

Vi møtes i den store salen

Ordføreren kommer og ønsker velkommen.
Mobbe-ombudet fra Buskerud skal snakke om mobbing.

Etter åpningen er det stands
og vi deler oss inn i grupper etter tema.

Varm lunsj. Vi kan velge mellom Chili con carne,
vegetar-lasagne eller suppe.

Etter lunsj blir det forelesninger
og vi jobber sammen i grupper.
Tema er nett-mobbing (1), mobbing på arenaer (2)
og mobbing av utviklingshemmede som gruppe (3).

Vi samles i den store salen kl. 14.45
og er ferdig 15.30.

Det kommer kanskje en kjendis
som kan komme og si noe på konferansen.

Kanskje det blir en overraskelse,
det vet vi ikke ennå.

Det blir nok pauser,
og det blir ikke mer slitsomt enn å være på jobb

 

10. mai 2016

Hva var bra?
Det var fint med gruppearbeid.

Merkelapper med farger gjorde det lett å vite
hvilken gruppe man var på.
Mobbeombudet fra Buskerud var flink.

Mathilde fra BA-rådet holdt foredrag
og kunne tenke seg å gjøre det igjen.

Hun syntes det var fint å snakke om nett-mobbing.

Torstein var fornøyd med filmen om mobbing og seg selv.

Lærerikt og fint å høre hans historie.

Fint å møte gamle kjente fra de videregående skolene.

Anne syntes det var fint å snakke om
det å baksnakke hverandre på gruppearbeidet.

Gleder seg til temakveld hvor vi skal lage plakat.

Gro hold foredrag og synes det fint.
Synes det var en fin konferanse.

Cecilie synes det var lærerikt og interessant.

Kan godt gjentas.

Cora syntes det var kjempehyggelig å møte andre.

Tove synes også konferansen var hyggelig.
Ble kjent med flere.

Hva kunne vært bedre?
Cecilie hadde ønsket en kjendis.
Prøve enda mer neste gang.

Annlaug ville gjerne ha vært med,
så det kunne vært bedre.

Hva synes vi om konferansen?
15 smilefjes,
ingen grønne
eller røde.

Temakveld mandag 30. mai
eller onsdag 1. juni

 

27. september 2016
Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.

Vedtak:
Husmøtene ser på forslag til plakat-tekst
og gir beskjed til sitt brukerråd
hvis de har noe å si til teksten på plakatene.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 6. desember.

 

6. desember 2016
Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.
De hadde kommet mange gode ideer.

Vedtak:
RGB kommer med et forslag
til neste SAR-møte i februar 2017.

 

14. februar 2017
Forslag til hva som kan være på et bilde
står med rødt under den teksten det skal vise.

Tema 1
Bilde av masse forskjellige mennesker,
for eksempel alle som er her.

Ulike funksjonshemninger.

Tykke og tynne,
høye og lave,
gule,
røde og hvite,
svarte osv.

Bilde fra Grunden med mann
som vil ha på seg dameklær.

Noen som gir hverandre en god klem.

Smilefjes.

En som dytter en,
men med rødt kryss over.

Tema 2
1 to personer som snakker sammen,
en som forteller det til en annen

2 En som forteller personalet

3 En som har en lue hvor det står mobber på og blir snakket til

4 En som strekker ut en hånd for å hjelpe, støtte,
stå sammen i en ring

5 Brukermøte hvor det ligger en plakat på bordet

Tema 3
1 Jordklode,
buss,
skole,
hus,
rådhuset,
forskjellige typer hus
2 på kafe,
fotballkamper,
3 Forbudsskilt mot mobbing

De som kan tenke seg å være med å ta bilder er:
Anne L.,
Martin S.,
Gro.
Gro Anita,
Frøydis,
Cora
og Mathilde.

Mobbedrakt,
rød farge som viser tydelig hvem mobberen er.

Eller en hatt med tekst på.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder
når det er klart for det.

 

9. mai 2017

Mobbe-konferanse 2016
Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat
som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen
og på temakveldene etterpå.

Når du trykker på bildene på plakaten,
så spilles det av en videofilm.

Den elektroniske plakaten
skal også brukes til å gi annen informasjon.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder
når det er klart for det.

 

12. september 2017
Se på film-klipp fra filmingen i sommer.

Cecilie synes de som var med på filmen var flinke.

Alle som var med på filmingen synes det var moro å være med
og å se seg selv etterpå

Det ble også tatt mange bilder.

Vedtak:
Plakat kommer og vi jobber med å lage en ”levende plakat”

 

7. november 2017
Erik og Frøydis delte ut tre plakater til hvert Brukerråd.

Alle skal ta de med til sine husmøter
og spørre andre hva de synes.

Alle husmøtene/brukermøtene
må få mulighet til å se på plakatene
og komme med sine innspill.

Plakatene er vedlagt dette referatet.

Vedtak:
Svarene fra husmøtene samles
og tas opp som egen sak på brukerrådsmøte
i forkant av neste SAR-møte.

På neste SAR-møte
blir den endelig resultatet av plakatene bestemt.

 

13. februar 2018
Tok en runde med tilbakemeldinger fra brukerrådene.

Jernbaneveien
Mobbeplakatene er fine
og burde henges opp i basen.

Åsbråtan
Veldig fornøyd med alle tre plakatene.
Kan også tenke seg å ha det på PC.

BA-rådet
Ønsker også bilder av personalet.

Vedtak:
Når plakatene er godkjent,
blir de sendt til trykking.

Be tjenestelederne dele ut plakater til sine steder.

Utfordre personalet og arbeids-ledere
til å lage sine egne plakater.

Forslag om å sette de i glass og ramme.

 

8. mai 2018
Gro og John-Harald
leste opp teksten
fra de tre mobbe-plakatene.

Så gikk vi ut og tok et gruppebilde.

Vedtak:
Plakatene til boliger og arbeidsstedene
blir delt ut til tjeneste-lederne 22. mai.

De vil sørge for at de blir hengt opp på boligene / fellesarealene.