Rådgivningsgruppen

SAR 01/2022 Forslag til bruk av lettlest veileder

.

Denne saken starter på møtet 27. september 2022.

28. februar 2023

Vi viste valg-hjulet og testet det ut.

Alle syntes det var en god ide.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

27. september 2022

Vi viste hvor den lettleste veilederen ligger på www.Helsenorge.no
Så gikk vi inn på hoved-temaet Å bestemme i eget liv.
Der valgte vi å se nærmere på under-temaet Å bestemme selv

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.