Rådgivningsgruppen

SAR 05/2018   Hvordan feire RGBs 25 års jubileum

25. september 2018
RUVE foreslår at det blir en fest i januar
med en artist og alle kan komme.

Ingebjørg foreslår å ha det i kommunegården.

Britta hadde forslag om å spørre om Rådhuset kan brukes.

Ha stand på Vivil-lekene og på aktivitets-dag på Emma Hjorth.

Ha en utvidet feiring med spesielt inviterte gjester
på SAR-sommeravslutning 2019.

Vedtak:
RGB følger opp saken og informerer SAR underveis.