Rådgivningsgruppen

SAR 01/2020 Tilbakemelding på kvalitet

24. mai 2022
Åsbråtan lurte på hvem har skrevet meldingen.
Ansatte kan ikke skrive under, bare hjelpe med å fylle ut.

RUVE-rådet synes skjemaet var greit å forstå.

Vedtak: Saken avsluttes

 

05. april 2022
Ingen som har sett på skjemaet.

Vi utsetter saken til neste møte
og håper flere har fått sett på skjemaet.

Vedtak:
Ber tilrettelegger ta det opp med tjenestelederne
og de kan fortelle alle om skjemaet og hvor det ligge.


23. november 2021

Heidi har etterlyst dokumentet.
Det er på vei til å bli lagt ut
på kommunenes hjemmeside.

Vi sjekker jevnlig om det har kommet på plass.

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

24. februar 2020 v. 1.1

25. februar 2020 v. 1.2

Vedlegg: Mal Tilbakemelding på kvalitet v.1.2

 

25. februar 2020
RGB har begynt arbeidet med å lage skjemaet mer lettlest.

Tone fortalte litt om skjemaet og hva det brukes til.

Tone takker for at RGB har sagt ja til å se nærmere på skjemaet.

Det er viktig med både ros og ris.

Når et skjema er utfylt,
skal det leveres det til en ansatt.

Det skal videresendes til avdelingsleder eller tjenesteleder.

De skal ordne opp i feil/svikt.

Når ting går galt flere ganger!

Pårørende kan også fylle ut på vegne av dere,
enten fordi dere er usikre på skriving
eller trenger hjelp til å få gitt uttrykk for det dere mener.

Tone har rettet litt på skjemaet,
så vi legger ut den nyeste utgave som er versjon 1.2

Er det noen av brukerrådene som har fått sett på skjemaet?

Har dere noen kommentarer?

Er skjemaet lett å forstå?

Vi fortsetter saken på neste SAR-møte 12 mai
fordi ingen av brukerrådene har jobbet med saken.

Brukerrådene skal svare på om det lett å forstå?
Hvilke setninger eller ord som er vanskelig å forstå.

RUVE-rådet tar opp saken på sitt neste møte 9. mars.

Emma-rådet og husmøter skal se på det til neste møte i SAR.

Heidi oppfordrer til at alle skriver hva de mener.

Kommer det en «snakke-versjon»?

Vedtak:
Utsatt til neste møte