Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2016 – Medborgerskap

Vi reiste til Danmark for å delta på konferanse sammen med ULF og Grunden.
Konferansen handlet om Medborgerskap. Cecilie, Erik, Gro og Tove, samt Lars Ole
ble med som tilrettelegger.

Les mer ->

Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Fire av gruppens medlemmer har deltatt på verdens-kongressen Inclousion national i Berlin 16. til 19 juni.
Temaet for kongressen var FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer ->

Nr.02/2009 – EU-prosjekt

Tre av gruppens medlemmer har vært deltakere i et prosjekt som følges opp av NFU Norge og Nueva i Østerrike. Prosjektet går ut på at utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede om ting de er opptatt av.

Les mer ->