Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2016 – Medborgerskap

Vi reiste til Danmark for å delta på konferanse sammen med ULF og Grunden. Konferansen handlet om Medborgerskap. Cecilie, Erik, Gro og Tove, samt Lars Ole ble med som tilrettelegger.

30.august 2016 – møte nr. 447
Sett på programmet til ULFs konferanse om medborgerskap.
Vi har lyst til å reise, men må betale litt av utgiftene selv.
Kanskje vi kan lage en god avtale med danskene om pris.
De som ønsker å reise er Cecilie, Erik, Gro og Tove.
Lars Ole blir med som tilrettelegger.
Se vedlegg 1/447.

Vedtak:
Vi bruker de siste pengene som står på reise-kontoen til turen
og legger ut litt selv for mat på turen.