Rådgivningsgruppen

Nr.01/2010 – Verdens-kongress i Berlin

Fire av gruppens medlemmer har deltatt på verdens-kongressen Inclousion national i Berlin 16. til 19 juni. Temaet for kongressen var FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

22.januar 2010 – møte nr. 315
Vi venter på svar fra Helene om påmelding og foredrag.

Vedtak:
Tove bestemmer seg til møte 317

 

23.februar 2010 – møte nr. 316
Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet
til deltagelse på Verdens-kongressen.

Vi har tjent kr. 3000.- på arbeidet med heftet ”Sunn og frisk”

Vi tjener også noe på vertskommune-konferanse
hvor vi forteller om RGB

Prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste” har
”Utviklingshemmet spør utviklingshemmet”
som et av sine arbeidsområder.

Vi kan sjekke om de kan støtte oss.

Vi har sendt E-post til Ulf og Grunden om konferansen

Vedtak:
Vi må søke permisjon med lønn

Vi sender E-post til prosjekt
”Undervisningshjemmetjeneste” og spør om støtte.

 

9.mars 2010 – møte nr. 317
Vi vet enda ikke hvor mye penger vi får fra EU-prosjektet
til deltagelse på Verdens-kongressen (fra møte nr. 316).

Vi har spurt prosjekt ”Undervisningshjemmetjeneste”
om de kan støtte oss økonomisk til Berlin-turen.

De har svart at det må opp i styrings-gruppen.

Vi sendte E-post til Ulf og Grunden på forrige møte
og venter fortsatt på svar.

Vedtak:
Vi må søke permisjon med lønn på neste møte

 

23.mars 2010 – møte nr. 318
Vi har gitt Sabina beskjed om at vi kommer 9 personer.

Erik,
Anne Marie,
Tove,
John-Harald,
Renate,
Leif Kåre og
Cecilie.

Tilretteleggere er Lars-Ove og Lars Ole.

Vi har bedt Vibeke i NFU om å avklare
med hensyn til påmelding og betaling.

Vi så på programmet på internett.

Vedtak:
Vi må søke permisjon med lønn på neste møte.

 

6.april 2010 – møte nr. 319

John-Harald informerer sin jobb i morgen.

Vi sender en e-post til Løxa utvikling
og informerer om at Tove kanskje blir borte en uke
med permisjon med eller uten lønn.

Det er viktig å begrunne hvorfor en søker om permisjon med lønn.

Ridderne lurer på om RGB
kan hjelpe til med videosnutter
til et e-læringsprogram.

Medlemmene stiller opp,
men det må avtales tid.

Vedtak:
Lage forslag til begrunnelse for søknad om permisjon med lønn.

Lars Ole kommer med forslag til hvem
som kan være med på hvilke video-opptak og når.

 

20.april 2010 – møte nr. 320
Lars Ole fortalte litt mer om hva opptakene skal brukes til.

Forslag om at Leif Kåre spiller rollen som en som røyker
og hvor personalet synes det er mye røyk i rommet.

John-Harald kan fortelle om det å bestemme
hvem man skal flytte sammen med.

Jacob i forhold til å trene på helse-studio
og Erik i forhold til å bli stoppet før man løper ut i en trafikkert
vei.

Fordi vi ikke har nok penger til å dekke alles reise-utgifter,
derfor har vi bare råd til at fem av gruppens medlemmer kan
reise.

Vi har løst det ved at to av medlemmene trekker seg.

Tove og Renate får første rett ved neste tur.

For å spare penger,
må vi bo på dobbelt-rom.

Erik og Leif Kåre deler rom
og Cecilie og Anne Marie deler rom.

Konferansen vil være en møte-plass
hvor vi treffer utviklingshemmede fra hele verden.

Viktig å få lære mer om hva andre utviklingshemmede er
opptatt av.

Vi må selv bidra med å dekke mat på turen
og søker om permisjon med lønn
fra våre arbeids-plasser.

Vi vil lage en rapport fra turen
som vi kan fortelle på arbeids-plassen.

Hvordan er det med vanlige arbeids-plasser i andre land?

Hvordan er det med pensjons-alder
for mennesker med utviklingshemning?

Vedtak:
Alle tar opp spørsmålet om permisjon med lønn
med sin arbeids-giver (14. til 20. juni).

Lars Ole tar opp med den enkelte i forhold til video-opptak.

 

4.mai 2010 – møte nr. 321
Vi har betalt konferanseavgift og bestilt hotell.

Vi har fått avslag på søknad om penger fra
prosjekt undervisnings hjemmetjenesten.

Hvem kan vi søke om penger fra?

Hvor mye skal vi søke om?

Vi har gjennomgått utgifter til konferansen
og kommet frem til at vi mangler ca. kr. 20 000.-

Vi søker om støtte fra Bærum kommune
ved varaordfører Lisbeth Hammer Krogh.

Da RGB deltok på verdenskongressen i 1997,
fikk vi kr. 5 000 i støtte av ordfører Odd Reinsfelt.

Vi håper på kr. 10 000 denne gangen.

Cecilie og Erik
kan tenke seg å snakke med Lisbeth.

Vi sender en e-post til Lisbeth.

Vi søker også om støtte fra NAKU,
mot at vi kan skrive en reportasje fra studieturen,
med både bilder tekst og video.

Vi har bestilt flybilletter på nettet,
så nå er det ingen vei tilbake.

Vedtak:
Vi søker om støtte fra Bærum kommune og NAKU.

Lars-Ove følger om BK og Lars Ole følger opp NAKU.

 

18.mai 2010 – møte nr. 322
Når det gjelder støtte fra politikerne,
har vi fått svar fra vara-ordføreren.

Hun skriver at hun har mottatt søknaden
og skal svare så fort som mulig.

Vi har sendt henne en ny e-post.

Hvordan går det med søknaden til NAKU?

Vi skriver en reportasje fra turen
og får et honorar som vi bruker til å dekke utgifter.

Hvis vi får kr. 20.000,
behøver vi ikke reduseres aktiviteten resten av året.

Nå er det i orden permisjon med lønn til alle som skal reise.

Vedtak:
Vi har laget et program som vi skal følge.

Vi lager en egen mappe til hver
med all viktig informasjon om turen.

 

1.juni 2010 – møte nr. 323
Alle som skal reise har fått en egen mappe.

Hvis vi får støtte fra Bærum kommune
har vi nok penger
til å dekke alle overnattingene
på hotellet.

Vedtak:
Alle som reiser må ha med kr. 2000.-
til middager og lomme-penger.

 

31.august 2010 – møte nr. 324
Forslag fra John-Harald
om et mulig samarbeid mellom Danmark,
Norge
og Sverige
for å lage en lett lest oversettelse av
konvensjonen
om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi ser på video og bilde r på neste møte.

Lager et kort referat fra turen.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte

 

14.september 2010 – møte nr. 325
Vi har sett på bilder og film fra turen.

Vi har laget en liten tekst som kan følge videoen fra turen

som skal legges på NAKUs sider når den er ferdig.

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum
reiste i juni på verdenskongress i Berlin
arrangert av Inclousion International.

Temaet på konferansen var FNs konvensjonen
om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne.

Fire av gruppens medlemmer
og et medlem av et brukerråd for arbeid
reiste sammen med to tilretteleggere. 

Det var spennende å møte
mennesker med
utviklingshemning
fra hele verden, 

Undertittelen på konferansen var:
”Ingenting om oss uten
oss”. 

Denne videoen oppsummerer konferansen
og viser noen stemningsbilder.

Vedtak:
Vi har sendt et spørsmål til sosialministeriet i Sverige,
med spørsmål om Sverige har laget en lett lest versjon av
konvensjonen.

På neste møte jobber vi videre med forslaget til John-Harald
om et samarbeid mellom Danmark,
Norge
og Sverige
for å lage en lett lest oversettelse av konvensjonen om
rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  

28.september 2010 – møte nr. 326
Vi har fått svar på E-post  fra sosial-ministeriet i Sverige.

De har laget en svensk lettlest utgave av
FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.

Skal vi lage egen sak om det med lettlest utgave av
FN konvensjonen om rettigheter for mennesker
med nedsatt funksjonsevne?

Hvordan skal vi bruke DVDèn fra Berlin?

 Vedtak:
Vi ønsker å bidra til at det blir laget en lett lest versjon
av konvensjonen på norsk.

Vi savner bilder i den svenske utgaven.

Kanskje det også kan brukes video?

Enighet om å legge til tekst noen steder på filmen
og gjøre filmen så kort som mulig.

Filmen skal ligge på NAKUs hjemmeside.

Vi vil bruke filmen når vi holder foredrag
og vise den til politikere i Bærum
som en takk for støtten vi fikk til turen.

 

12.oktober 2010 – møte nr. 327
Vi har sett på den ferdige filmen fra Berlin.

Jacob synes filmen kan vises
når vi har foredrag for studenter.

Renate vil gjerne ha en kopi på DVD.

Vedtak:
Lars Ole legger over filmen
og andre klipp
på en DVD.

Vi lager en egen sak 05/10 FN-konvensjonen.

Vi etterlyser en lettlest versjon
etter at utviklingsprogrammet fra BLD er ferdig.

Vi har sendt en e-post til minister Lysebakken
for å etterlyse lettlest versjonen.