Rådgivningsgruppen

Nr.02/2009 – EU-prosjekt

Tre av gruppens medlemmer har vært deltakere i et prosjekt som følges opp av NFU Norge og Nueva i Østerrike. Prosjektet går ut på at utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede om ting de er opptatt av.

3.februar 2009 – møte nr. 297
Lars-Ove fortalte litt om prosjektet.

Utviklingshemmede skal intervjue andre utviklingshemmede
om kvalitet og tjenester i bo-tilbud.

Det skal prøves ut i Norge
for å se hvordan det kan fungere i et land
hvor tjenestene leveres av det offentlige.

Tsjekkia og Tyskland skal også være med.

Minst to personer skal lære seg å intervjue.

Oversette spørsmål til norsk
og tilpasse de norske forhold.

Reise til Østerrike i uke 13 (søndag 22. mars til torsdag 26. mars).

Til høsten i uke 36 (onsdag 2. september til 15. september)
kommer det besøk fra Østerrike for å trene på opplegget.

Prosjektet avsluttes med en konferanse i Berlin i juni 2010.

Erik,
Anne Marie,
Leif Kåre
kan tenke seg å intervjue.

Tove,
John-Harald
og Jacob
vet ikke.

 

Viktige punkter:
Trives med å jobbe med saker.

Snakke om de.

Møteleders oppgaver,
tid og sted

Organisering,
nye medlemmer
og tilknytning.

Hvorfor er det viktig med en rådgivningsgruppe

Hvordan startet RGB og hvorfor

Årsrapport,
budsjett
og regnskap

Saker vi tar opp,
for eksempel Stemme-Høring,
omsorgs-meldingen

Samarbeidspartnere, andre brukerråd,
SAR (forklare forkortelser)

Selvbestemmelse

Besøk av politikere

Lett-leste bøker og brosjyrer

Vedtak:  
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

17.februar 2009 – møte nr. 298
Jacob og Tove
kan ikke tenke seg
å dra til Østerrike.

John-Harald er usikker.

Leif Kåre,
Anne Marie og Erik
kan tenke seg å dra.

Lars-Ove må avklare nærmere
med Helene Holand
om hvem som kan få dra.

De skal ha et møte neste uke.

Vedtak:
Hvem som kan reise blir avklart på neste møte.

 

3.mars 2009 – møte nr. 299
Da er det avklart at Leif Kåre,
Anne Marie
og Erik
drar til  Graz i Østerrike.

Cecilie Dahl blir også med.

Lars Ole blir med på opprag fra NFU
og Lars-Ove blir med fra Bærum kommune.

For å kunne legge inn flere ord i tale-maskinen til Erik,
skal Lars Ole ta kontakt med Stine.

Vi skal reise søndag 22. mars
og kommer tilbake på torsdag 26. mars.

Vi får dekket alle utgifter,
men trenger å ta med litt lomme-penger.

Lars-Ove ordner med flybilletter
og avtaler med arbeids-givere
om permisjon med lønn.

Karl Elling fra NAKU
blir med oss de to første dagene.

Onsdag 2. september får vi besøk fra Østerrike.

De blir her til 15. september.

I løpet av den tiden skal vi trene på å intervjue.

Den siste uken skal vi intervjue.

Lars Ole tar med video-kamera og filmer fra besøket.

I juni 2010 skal arbeidet presenteres på Verden-kongressen
for Inclusion International i Berlin.

Vedtak:
19. mars skal det være møte med kommunal-sjefene
om prosjektet.

 

17.mars 2009 – møte nr. 300
Det nærmer seg avreise for turen til Østerrike.

Lars Ole tar med video-kamera
og skal filme fra turen.

Oppmøte søndag kl. 10.30 i Sandvika.

Vi prøver å ordne det slik at Lars-Ove
plukker opp Anne Marie
og Cecilie.

Og at Lars Ole plukker opp
Leif Kåre
og Erik.

Vi har brukt Google Earth for å se på hvor vi skal.

Vedtak:
Alle som har Europeisk-helsekort tar med dette..

 

31.mars 2009 – møte nr. 301

Vedtak:
Referat på neste møte.

 

14.april 2009 – møte nr. 302
Erik,
Leif Kåre,
Anne-Marie,
Cecilie,
Lars Ole
og Lars-Ove.

Var på studietur til Graz i Østerrike.

Vi reiste søndag 22 mars
og kom tilbake natt til fredag.

Vi besøkte en bedrift som het ATEMPO
for å lære om en spørre-undersøkelse
som heter NUEVA.

Atempo har 24 ansatte med lærevansker / utviklingshemming.

NUEVA spørre-undersøkelsen
er laget av personer med utviklingshemming / lærevansker.

Det er også de som intervjuer brukere.

NUEVA lager en katalog over boliger med tjenester.

I katalogen kan du lese om hvordan det er å bo
og få hjelp på ulike steder.

Du kan søke om bolig og tjenester
på et sted du synes passer deg.

Katalogen finnes også på nettet.

Intervjuerne hadde brukt 2 år
på å lære seg metoden.

De hadde dette nå som ordinært arbeid
med full lønn.

Lønnen deres var Kr. 24 000 per måned minus skatt.

Onsdag 2. september kommer 2 intervjuere
og en assistent til Bærum
for å lære oss mer om metoden
og for å intervjue brukere i Bærum.

De skal jobbe sammen med oss til og med
tirsdag 15. september.

Vi traff også en gruppe fra Berlin og en fra Tjekkia.

De skal også prøve ut NUEVA-metoden i sine land.

Leif Kåre: Jeg synes dette var veldig interessant.

De la veldig godt tilrettelegge for at personer
med utviklingshemming / lærevansker
skal greie jobben som intervjuere.

Erik: Enig med Leif Kåre,
jeg synes tilretteleggerne i Graz
gjorde en god jobb.

Jeg gleder meg spesielt til verdenskongressen
i Berlin juni 2010.

 

28.april 2009 – møte nr. 303
Vi har sett på bildene fra turen.
Her jobber Anne-Marie
med intervju-skjemaet.

Vi har skrevet reise-regning fra turen.

Vedtak: 
Saken fortsetter på neste møte.

 

12.mai 2009 – møte nr. 304
Lars-Ove forteller at miljøarbeider-tjenesten
skal gjennomføre en bruker-undersøkelse.

Han er invitert på et møte for å snakke om
et mulig samarbeid mellom EU-prosjektet og bruker-undersøkelsen.

John-Harald lurer på om de har tenkt å samarbeide med oss.

Erik foreslår at de som har ansvaret for undersøkelsen
kommer på vårt neste møte.

Lars Ole lurer på om bruker-rådene i boligene

har en rolle i arbeidet med undersøkelsen!

Vi har svart på evalueringen
og sender den til Østerrike.

Leif Kåre lurer på om han får permisjon
med eller uten lønn?

Vedtak: 
Permisjons-spørsmålet må avklares.

Vi sender en e-post til Helene Holand.

 

26.mai 2009 – møte nr. 305
Leif Kåre lurer på om han får permisjon
med eller uten lønn?

Svaret på dette spørsmålet er at deltakerne i prosjektet
ikke skal tape penger på å være med.

Fire tjenestesteder har sagt ja til å være med,

Jernbane-veien,
Per Skreddersvei,
Levrestien
og Skytterdalen/Gjettumveien.

 

Vedtak:
Permisjons-spørsmålet må avklares.

Vi sender en e-post til Helene Holand.

 

9.juni 2009 – møte nr. 306

Vedtak:
Saken utsettes til over sommeren.

 

22.september 2009 – møte nr. 307
Vi venter på referatet fra siste møte i kvalitets-sirkelelen.

 Vedtak:
Tas opp på neste møte.

 

6.oktober 2009 – møte nr. 308
Lars-Ove har laget et referat fra de to møtene i
kvalitetssirkelen.

Kommunalsjefene i Bærum kommune ønsker
at det skal jobbes videre med prosjektet.

Alle involverte ønsker å fortsette arbeidet.

Helene og Lars-Ove skal til Brussel om tre uker.

Da blir veien videre bestemt.

Vedtak:
Tas opp på neste møte.

 

22.oktober 2009 – møte nr. 309
Hva skal vi fortelle på SAR-møtet om prosjektet?

Hvem vil fortelle hva?

Vi ringte Helene Holand.

Vi fortalte om hva vi jobber med.

Hun og Lars-Ove
skal reise til Brussel neste uke.

Hvor det er et prosjektmøte med NUEVA,
Inclution Europe
og deltagere fra Tyskland,
Tjekkia,
Slovenia,
Litauen,
Irland,
Italia,
Spania,
Norge
og Østerrike.

Vedtak:
Lars-Ove og Helene jobber videre med søknad

 

3.november 2009 – møte nr. 310
Lars-Ove har vært på møte i Brussel
sammen med Helene Holand,
tidligere leder i NFU.

Representanter fra Tyskland
og Tsjekkia
kom også.

Det ble snakket om hvordan prosjektet skal drives videre.

 

Vedtak:
Helene skriver en rapport om erfaringene fra Norge
og lager et budsjett over kostnader
for å jobbe videre med prosjektet.

 

17.november 2009 – møte nr. 311
Helene Holand jobber sammen med Lars-Ove
for å innføre denne metoden i Norge.

Bærum kommune er bedt av Helse direktoratet
om å jobbe videre med bruker spør bruker
innen for tjenester tilrettelagt for mennesker med
utviklingshemning.

Helene har snakket med NAKU
om å få til en høgskoleutdanning
for mennesker med utviklingshemning
hvor også intervjuere kan bli utdannet.

Det jobbes for å samle KS (kommunenes sentralforbund),
høgskoler,
organisasjoner
og myndigheter
til et møte for å snakke om
hvordan en skal få til slike brukerundersøkelser
i Norge.

Tur til konferansen i Berlin blir i hele uke 24 i 2010.

Jacob og Tove
tenker på om de har lyst til å være med
til neste møte.

Renate,
John-Harald,
Anne Marie
og Leif Kåre
kan tenke seg å være med.

 Vedtak:
Vi må finne ut av
hvor vi kan søke om penger
til Berlin-turen.

 

22.januar 2010 – møte nr. 313
Det var et positivt møte med KS.

De virket veldig engasjerte og interesserte i prosjektet.

KS stilte med 6 personer,
som er ansvarlige for forskjellige prosjekter.

Vedtak:
Det ble bestemt at det skal lages et seminar
som et samarbeids-prosjekt
mellom KS,
NFU,
Bærum kommune
og NAKU / direktoratet.

Andre kommuner blir invitert
og utfordret til å være med på prosjektet.