Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2001 – Verdens-kongress i Australia i 2002

Kongressen skal være i perioden 22. – 26. september 2002. Det blir sikkert en forberedende konferanse for de utviklingshemmede deltakerne før kongressen.

3. april 2001 – møte nr. 144
Kongressen skal være i august 2002.

Vedtak:
Fortsetter saken.


17. 
april. 2001 – møte nr. 145
Kongressen skal være
i perioden 22. – 26. september 2002.

Det blir sikkert en forberedende konferanse for
de utviklingshemmede deltakerne før kongressen.

Hele turen vil vare 14 dager.

Vi vet ikke hvor mye det vil koste
for den enkelte å reise.

Man må regne med kr. 10.000 til 20.000

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.


15.
mai 2001 – møte nr. 146

Jon Erling tror det koster mellom 10.000 og 20.000,
pluss lommepenger.

Vi må finne ut hvor mye det koster å reise.

Jon Erling,
John-Harald
og Anne har lyst til å være med.

Tove skal tenke mer på saken.

Vi synes det er greit at andre også blir med,
men da må de skaffe penger selv.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

29. mai 2001 – møte nr. 147
Vi fant ut at fly-reise tur-retur Australia
vil koste ca. kr. 11.000.

Vi så på hjemme-siden til kongressen
for å sjekke om det var noe nytt  (se vedlegg 1/147).

Bente har lyst til å være med.

Tove skal fortsatt tenke mer på saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.