Rådgivningsgruppen

Vernepleierstudent i praksis våren 2017

Karoline er vernepleierstudent og kommer fra Kirkenes.
Hun skal være sammen med oss frem til midten av april.
Hun skal skrive oppgave om brukermedvirkning og selvbestemmelse.

Foredrag for studenter 4. november 2016

Studentene ser på film

Studentene ser på film

Fredag 4. november holdt Gro foredrag for 93 vernepleierstudenter
på høgskolen i Akershus, avdeling Kjeller.
Studentene går sitt første år.