Rådgivningsgruppen

Vernepleierstudent i praksis våren 2017

Karoline er vernepleierstudent og kommer fra Kirkenes.
Hun skal være sammen med oss frem til midten av april.
Hun skal skrive oppgave om brukermedvirkning og selvbestemmelse.