Rådgivningsgruppen

Foredrag for studenter 4. november 2016

Studentene ser på film

Studentene ser på film

Fredag 4. november holdt Gro foredrag for 93 vernepleierstudenter
på høgskolen i Akershus, avdeling Kjeller.
Studentene går sitt første år.