Rådgivningsgruppen

Nr. 02/2018 – Tur til Grunden i Sverige

Vi reiste til Gøteborg for å møte våre svenske samarbeidspartnere i RiksGrunden.
Det er en forening med over 1000 medlemmer og 16 lokallag i hele Sverige.
Foreningen drives av utviklingshemmede og har utviklingshemmede medlemmer.
De har noen hjelpere som de kaller coacher. Vi reiste sammen med medlemmer
fra brukerrådene i Skedsmo og Eidsberg.

Les mer ->