Rådgivningsgruppen

Nr.04/2012 – Nordisk samarbeids-prosjekt om FN-konvensjonen

Vi er med på en søknad om penger til et samarbeids-prosjekt med ULF i Danmark og Grunden i Sverige. Vi skal kanskje lage en felles nettside om temaet og en konferanse i hvert sitt land.

27.mars 2012 – møte nr. 357
Vi har lagt til ordet nordisk i saks-navnet.

Vedtak:
Venter på svar på søknad

10.april 2012 – møte nr. 358
Vedtak:
Venter på svar på søknad