Rådgivningsgruppen

Nr.05/2012 – Grunden inviterer til årsmøte

Vært på besøk RiksGrunden i Gøteborg, Sverige på deres årsmøte. Vi ble invitert som internasjonale gjester.

28.februar 2012 – møte nr. 355
Det er søkt om penger til et Nordisk prosjekt-samarbeid
mellom utviklingshemmede i Danmark, Sverige og Norge.

Prosjektet skal arbeide med å gjøre FN-konvensjonen
kjent og tilgjengelig for utviklingshemmede.

Kjennskap til konvensjonen
kan hjelpe oss til å bli mer selvstendige
og til å få et mer aktivt liv
basert på selvbestemmelse i eget liv.

Vedtak:
Vi vil være med på prosjektet.
Vi samarbeider med NFU og BBL om saken.

13.mars 2012 – møte nr. 356
Søknad om penger er sendt til NordFond.

Vedtak:
Venter på svar på søknad

24.april 2012 – møte nr. 359
05/12 GRUNDEN INVITERER TIL ÅRSMØTE
Vi er invitert til Grunden på deres årsmøte
som er siste helgen i mai.

Vi har fått to plasser,
men det er flere som har lyst til å reise.

De som ønsker å reise er Cecilie, Tove og John-Harald.

Vedtak:
Tove og Lars Ole reiser.

Hvis det er plass til flere,
så reiser også Tove og John-Harald.

8.mai 2012 – møte nr. 360
John-Harald, Tove og Lars Ole.
Cecilie må sjekke en avtale.

Vedtak:
Avreise fra Sandvika midt på dagen på fredag
og tilbake på søndag.

22.mai 2012 – møte nr. 361
Avreise fredag 25. mai kl. 13.00 fra Oslo S
Hjemme igjen samme sted kl. 17 på søndag 27. mai.

Vedtak:
God tur med godt humør og hilsninger.

12.juni 2012 – møte nr. 362
Cecilie,
Tove,
Steinar,
John-Harald
og Lars Ole
var på besøk til RiksGrunden i Gøteborg, Sverige.

Vi reiste med tog på fredag 25. mai og kom frem kl. 17.00.
Etter å ha lagt bagasjen på rommet på hotell Kysten,
gikk vi til GrundeMedia som holdt fest i nye lokaler.

På lørdag var det årsmøte i RiksGrunden
hvor vi var inviterte gjester.
Vi presenterte oss og fortalte hva vi gjør i Norge.

Etter årsmøtet var vi samlet i resepsjonen
og stilte RiksGrunden noen spørsmål
vi hadde laget på forhånd.

RiksGrunden vil gjerne komme på besøk til Norge.
Vi vil gjerne ha besøk.

Kanskje de kan komme og holde et foredrag
om hvordan de jobber i Sverige.
Det kunne vært spennende
både for norske utviklingshemmede og andre.

Vedtak:
Vi legger ved referatet fra årsmøtet når vi får det.
Vi ser samtidig på svarene vi fikk.