Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1997 – Stortings-valget 1997

Vi har befart 3 valg-lokaler og gitt tilbake-melding til valg-styret om hva vi mener. Sammen med rådgivningsgruppen i Asker besøkte vi valg-bodene på Karl Johan og spurte om de politiske partiene hadde lett lest valg-program.

Les mer ->