Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1997 – Stortings-valget 1997

Vi har befart 3 valg-lokaler og gitt tilbake-melding til valg-styret om hva vi mener. Sammen med rådgivningsgruppen i Asker besøkte vi valg-bodene på Karl Johan og spurte om de politiske partiene hadde lett lest valg-program.

1. april 1997 – møte nr. 68
Formannskapet tok på møte 12.03.97
opp sak nr. 35/97 om forberedelse til
stortingsvalget 1997.

RGB så på tilgjengeligheten
under kommunevalget i 1995 – RGB (sak 05/95).

LO sender brev til Sofie Hvidsten Harnes
med spørsmål om forslagene fra 1995
blir fulgt opp ved høstens valg.

Brevet sendes med kopi til formannskapet og

Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Når det gjelder lett-lest parti-politisk informasjon,
tar vi opp saken med Asker-gruppen for å høre om
de skal gjøre noe med denne saken.

Vedtak:
LO sender brev til Sofie Hvidsten Harnes
og tar kontakt med Asker-gruppen.

 

15. april 1997 – møte nr. 69
Lars Ole leste opp forslag til brev.

Når det gjelder lett-lest informasjon,
har Lars Ole ikke tatt dette opp
med Rådgivningsgruppen i Asker.

Vedtak:
Medlemmene skriver under brevet til Sofie Hvidsten Harnes.

Lars Ole sender brevet til Sofie Hvidsten Harnes
og tar kontakt med Rådgivningsgruppen i Asker.

30. april 1997 – møte nr. 70
Vi har ennå ikke hørt noe fra Sofie Hvidsten Harnes.

Rådgivningsgruppen i Asker har sendt et brev
til alle politiske partier i Norge og
bedt om at det lages et lett-lest parti-program.

Forslag om at vi kan samarbeide med
rådgivningsgruppen i Asker om å finne ut hvordan
de lett-leste parti-programmene
kan nå ut til de som trenger det.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

13. mai 1997 – møte nr. 71
Lars Ole har snakket med Jorunn Haugnes
som jobber med forberedelse til valget.

Hun har lovet oss å sende svar på brevet
etter at de har hatt et møte i juni.

De vil også ta opp fra forslaget Ragnhild Pherson
om at andre kommuner i Norge
bør få vite om RGB forslag
til å øke tilgjengeligheten (se sak 05/95).

Vedtak:
Avventer saken svar fra Bærum kommune.


17. juni 1997 – møte nr. 73
Per og Harald blir med på å prøve å få til navn-lapper
med partienes symboler i stemme-boksene
sammen med Lars Ole.

Årets valg-hjelpere kommer til å bære arm-bind,
slik at de blir lett synlige i valg-lokalet.

Alle bokstavene i alfabetet blir synlige
på skiltene over det stedet man skal henvende seg
for å bli sjekket i mann-tallet.

Vedtak:
Avventer skiftlig svar fra Bærum kommune
v/Jorunn Haugenes.

2. september 1997 – møte nr. 74
Vi har fått brev fra FFO om valg-møte i Sandvika
onsdag 03.09.97 (vedlegg 2/74).

Møtet starter kl. 19.00 til 21.00.

Mange har lyst,
men ikke mulighet til å være med.

Lars Ole spør Renne.

Vi har fått brev fra Rådgivningsgruppa i Asker (vedlegg 3/74).

De spør om vi vil hjelpe til
med å sjekke om partiene
har ordnet med lett-lest valg-informasjon.

Tove,
Harald
og Anne vil være med,

men Per er litt usikker.

Lars Ole ringer
og avtaler med Renne.

Vi møtes ved Narvesen kiosken
ved National-teateret stasjon
fredag 05.09.97 kl. 16.00,
vi besøker partienes valg-boder på Karl Johan.

Vi regner med å være ferdig iløpet av 2 timer.

Når det gjelder å se på tilgjengeligheten til valg-lokalene,
så møtes vi i Rådhusets borg-gård 15.09.97 kl. 15.30.

Etter å ha besøkt valg-lokalet i Rådhuset,
besøker vi tre av stemme-lokalene
til gruppens medlemmer.

Vi regner med å være ferdige ca. kl. 18.00.

Vedtak:
Se punktene over.

23. september 1997 – møte nr. 75
Vi så på opptak fra valg-bodene på Karl Johan
og fra befaringen på selve valg-dagen.

Valg-boder på Karl Johan

Det var bare et parti som hadde lett-lest informasjon
om sitt valg-programmm.

De andre partiene hadde ikke lett-lest program
som de kunne dele ut.

Det var flere partier som lovte å sende lett-lest valg-informasjon
eller ordne lett-lest informasjon til neste valg.

Tove syntes det var fint at det ble filmet,
slik at de andre i gruppen kunne få se
hva hun gjorde.

 

Valg-lokaler i Bærum
Harald,
Renne
og Tove
har vært på befaring.

Rådhuset,
Hammerbakken skole
og Lesterud skole.

Harald opplevde at det var lite folk,
at det var stille og over-siktlig

Renne syntes det var fint
at hjelperne hadde arm-bind.

Tove mente at det var lettere å se
forkortelsen for etter-navnet,
fordi alle bokstavene var med
og det var store bokstaver.

Renne syntes det var greit å stemme på Posten.

Harald og Tove vil fortsette å stemme i valg-lokalene,
fordi de føler at det er tryggest.

Etterlyser svar fra valg-styret
på brevet som ble sendt før sommeren.

Vedtak:
Lars Ole purrer på brevet.

7. oktober 1997 – møte nr. 76
Rådgivnings-gruppen i Asker ønsker referat
fra vårt besøk i valg-lokaler i Bærum.

Svar på brev fra valg-styret
kommer til neste møte.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

21. oktober 1997 – møte nr. 77
Vi har ennå ikke fått svar på brevet
vi sendte til valg-styret i april 1997.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

Lars Ole skriver purre-brev til Haugenes.

11. november 1997 – møte nr. 78
Vi har ennå ikke fått svar på brevet
vi sendte til valg-styret i april.

Purre-brev er sendt.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

25. november 1997 – møte nr. 79
Vi har ikke hørt noe fra Jorunn Haugenes.
Anne ringer Haugenes
og spør om hvordan det går med svaret på vårt brev.

Vedtak:
Utsettes til neste møte.

13. januar 1998 – møte nr. 82
Endelig har vi fått brevet vi ventet på.

På møte 23. september 1997 oppsummerte vi
våre erfaringer fra besøk i valg-lokalene.

Vi sender oppsummeringen til valg-styret.

Vedtak:
Lars Ole lager et forslag.