Rådgivningsgruppen

Nr. 11/1996 – Vertskommune-tilskudd

Søknad om vertskommune-tilskudd

15. oktober 1996 – møte nr. 58
Vedtak:
Vi venter på svar på brevet.

29. oktober – møte nr. 59
Vedtak:
Vi venter på svar på brevet.

12. november 1996 – møte nr. 60
Vi har ennå ikke fått noe svar fra formann-skapet
på brevet vi sendte .

Vedtak:
Lars Ole sjekker dette.