Rådgivningsgruppen

Nr. 05/1999 – Tema-helg

Dette var den første Tema-Helgen
og den ble arrangert sammen med KLUBBEN.
Teamaet for helgen var KLUBBENs historie første dagen og Livsløpskjema andre dagen, deltakerne fortalte sin «Livshistorie» til de andre.

Les mer ->