Rådgivningsgruppen

Nr.04/2013 – Forelesning for vernepleier-studenter

Forberedt forelesning for studenter. Fordelt oppgaver og ansvar.

22.oktober 2013 – møte nr. 388
På forrige møte sendte vi over 4 spørsmål
som vi ønsker at studentene skal svare på.

Vi sendte også over en liste med de sakene
RGB har jobbet med siden vi startet i 1993.

Vi har fått tilbake forslag til saker
studentene ønsker at vi skal ta opp.
VI har gått igjennom sakene og snakket om hva vi skal si.

Studentene har også kommet med et par andre spørsmål.
VI får se hva vi får tid til å snakke når vi møter studentene.

Vedtak:
Delt ut saksønsker fra studentene
til de som skal forelese på de forskjellige dagene.

5.november 2013 – møte nr. 389
På torsdag 31.10 var Cecilie,
Tove
og Nick i Sandvika.

Det var en fin gruppe,
men på grunn av andre skole-oppgaver,
var det mange som gikk underveis.

Det startet med 50 studenter og endte opp med 25.

På mandag 4.11 var John-Harald,
Cora
og Erik på Kjeller.

Det var nesten 60 studenter i salen
og de var veldig fornøyde med forelesningen.

Erik hadde mistet talemaskinen sin
og derfor var det ikke så mye han fikk sagt.

På fredag 8.11 skal Jacob,
Gro
og Steinar til Kjeller.

Vedtak:
Jacob hentes kl. 08.30, Gro hentes kl. 09.40
og Steinar 09.15.