Rådgivningsgruppen

Nr.13/2007 – Foredrag for ungdomsskoleelever i Bærum

Vi har blitt forespurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.

 

11.september 2007 – møte nr. 268
Vi er opptatt av at ungdommer
blir mer kjent med hvem vi er.

Hvilke behov vi har og hva vi er gode på.

Skal det være i samarbeid med arbeidssentrene ?

Skal det være en arbeidsoppgave gjennom hele året ?

Hvor mange penger er det satt av til dette ?

Hvem andre skal man samarbeide med ?

Vi har mange spørsmål som må avklares.

Vedtak:
Vi ønsker å være med på opplegget.