Rådgivningsgruppen

Nr.02/2012 – Politikerstafett

VI har invitert en politiker fra hvert parti i kommunen til å komme på besøk og svare på spørsmål. Spørsmålene har vi hentet fra valg-brosjyren 2011. VI har også snakket om andre spørsmål.

Les mer ->