Rådgivningsgruppen

Nr.02/2012 – Politikerstafett

VI har invitert en politiker fra hvert parti i kommunen til å komme på besøk og svare på spørsmål. Spørsmålene har vi hentet fra valg-brosjyren 2011. VI har også snakket om andre spørsmål.

31.januar 2012 – møte nr. 353
Vi må snart komme i gang med årets politiker-stafett.

Vedtak:
Erik får laget stafett-pinne på jobben.
Vi tar opp saken igjen på neste møte.

14.februar 2012 – møte nr. 354
Erik har laget stafettpinne til årets politiker-stafett.

Vedtak:
Vi tar opp saken igjen på neste møte.

13.mars 2012 – møte nr. 356
Vi har laget en invitasjon til politikerne
og håper å starte stafetten allerede på neste møte.

Vedtak:
Cecilie og Erik overleverer brevet og stafett-pinnen
til ordfører Lisbeth Hammer Krogh.

27.mars 2012 – møte nr. 357
Vi har ikke fått svar fra ordføreren på vår e-post fra siste
møte.

Vedtak:
Cecilie har ring og lagt igjen beskjed på svareren.

Cecilie og Erik overleverer brevet og stafett-pinnen
til ordfører Lisbeth Hammer Krogh.

10.april 2012 – møte nr. 358

Vedtak:
Regner med at Lisbeth Hammer Krog kommer om 14 dager.

24.april 2012 – møte nr. 359
Møteleder ønsker politikeren fra Høyre velkommen.
Magnar Danielsen jobber som jurist i miljøverndepartementet.
Han sitter i BIOM og er vara til kommunestyret.
Magnar ble politiker denne høsten.

Vi overrekker stafett-pinnen
og ber han skrive navnet sitt.
Han skal også utfordre et annet parti til å komme om 14
dager.

Vi har sett på valg-brosjyren

Magnar lurte på hvorfor RGB er viktig.
– Tar opp ting som er viktige, møtes
og treffe andre utviklingshemmede.

Vedtak:
Magnar skal ta opp transport, møte med FRIK (frivillighet)
og ferie og støtte til ledsagere.

8.mai 2012 – møte nr. 360
Vedtak:
Politiker fra Frp kommer på neste møte.

22.mai 2012 – møte nr. 361
Ida Ohme Pedersen er leder for Fremskrittspartiet i Bærum.
Hun er nest-leder i sektor-utvalg for bistand og omsorg.

Vi tar opp spørsmål og svar fra valg-brosjyren 2011.

Fortelle det lokale næringslivet
for eksempel gjennom media
at vi kan gjøre flere jobber enn vi har mulighet for i dag.
Det finnes ordninger som støtter tilrettelegging i vanlig bedrifter.

Har vi spørsmål, så kan vi sende det til Ida,
så skal hun se hva hun kan gjøre.

Vedtak:
Ida vil utfordre Arbeiderpartiet til politiker-stafetten.

12.juni 2012 – møte nr. 362
Kari Brodin Seljelid fra Arbeiderpartiet.
Hun medlem av sektor-utvalg for bistand og omsorg.
Hun har tidligere vært leder for partiet
og lærer for lenge siden.

Har jobbet i kommunen siden 1968
og jobber nå med forhandling av lønn
til de som jobber i kommunen.

Vi fortalte hva vi jobber med og hva vi er opptatt av.

Vi så på Arbeiderpartiets svar i valg-brosjyren.

Når det gjelder Hjem,
så er det viktig å kunne snakke sammen
og at alle får et godt og trygt hjem,
og den hjelpen man trenger.

Når det gjelder Arbeid
Blir det viktig å utfordre det ordinære arbeids-livet,
også kommunen til å finne flere jobber.
Jobbes med å få bedre ordninger
når det gjelder lønn og trygd sammen.

Når det gjelder Fritid og ferie.
Det finnes mange ulike tilbud i kommunen.
Komme med forslag til støtte til ferie-reiser for at dette ikke skal
Bedre bruk av frivillige løsninger.
Lage et ”eget reisebyrå” slik som senior-skranken.

28.august 2012 – møte nr. 364
På neste møte kommer Harald Sævareid
som er gruppeleder for Bærum SV.
Han kommer kl. 09.30 og blir til lunsj.

Vedtak:
Vi ber han utfordre en ny politiker.

11.september 2012 – møte nr. 365
VI presenterte oss og fortalte kort om gruppen vår.
Harald Sævareid er gruppeleder for Bærum SV.
Jobber til daglig som lærer på Nadderud videregående.
Harald har jobbet på Emma Hjorth når det for lenge siden var institusjon.

Han er opptatt av miljø-vern,
at vi tar vare på jorden vår.
Han er også veldig opptatt av rettferdighet,
at alle skal ha bra.

Vi så på SVs svar fra valg-brosjyren 2011.
SV mener at alle skal få velge hvor de vil bo
og hvem de vil bo sammen med.
Det viktigste er at man får den hjelpen når man har et behov
og ikke dagen etter.

Jobbe for at trygd kan bli gjort om til lønn.

Når det gjelder ferie,
skal det være likhet for alle.
Derfor blir det ikke riktig at mennesker med utviklingshemming
skal betale både for seg selv og for hjelpere.

Vedtak:
Vi ber han utfordre en ny politiker,
enten fra Pensjonistpartiet, Kristelig folkeparti eller Venstre..

25.september 2012 – møte nr. 366
Ole Andreas Lilloe-Olsen fra Venstre kommer på neste møte.
Han er ennå ikke sikker på når og hvor lenge.

Vedtak:
Ingen vedtak.

9.oktober 2012 – møte nr. 367
Jeg heter Ole Andreas Lilloe Olsen,
men kall meg Ole.
Jeg er gruppe-leder i Venstre
og sitter i Formann-skapet og plan-utvalget.
Jeg er 55 år og bestefar.
Jeg er glad i frilufts-liv og er utdannet innen land-bruk.
Jeg bor på Bærums Verk
og er rådgiver i Bonde-laget.
Vi fortalte om hvorfor vi har stafetten
og hvorfor vi har laget en lettlest valg-brosjyre.
Vi snakket om temaene i valg-brosjyren.

Vedtak:
Ole utfordrer Kr.F eller Pensjonist-partiet.

23.oktober 2012 – møte nr. 368
Vedtak:
Lars Ole etterlyser neste politiker
som skal komme på besøk.

6.november 2012 – møte nr. 369
Vedtak:
Lars Ole etterlyser neste politiker
som skal komme på besøk.

20.november 2012 – møte nr. 370

Vedtak:
Lars Ole etterlyser neste politiker
som skal komme på besøk.