Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2017 – Valg-deltagelse ved Stortings-valget

Vi laget en liten spørreundersøkelse som ble sendt ut til arbeidsplassene for å finne ut hvor mange som hadde tenkt å stemme ved årets valg.

15.august 2017 – møte nr. 462
På nettet kan vi lese
at det bare er 1 av 5 personer med utviklingshemming
som stemmer ved valg.
Av de som stemmer bor fleste av disse bor hjemme hos foreldrene
og ikke i kommunale boliger.
Vi lurer på hvordan det er i Bærum.
Derfor lager vi en liten undersøkelse.
Vi stiller disse spørsmålene til de som jobber på
Vikanda, Aurora, Arba og REGA.
Kryss av for hva som gjelder for deg.
Ingen får vite hva du har svart, fordi undersøkelsen er anonym.
Her er spørsmålene:
Hvor bor du ?
 Leier kommunal bolig
 Eier egen bolig
 Bor hos mine foreldre
 Annet

Ved årets valg skal jeg?
 Jeg forhånds-stemmer
 Jeg stemmer på valgdagen
 Jeg skal ikke stemme
 Jeg vil stemme, men får ikke den hjelpen jeg trenger
 Jeg vil ikke svare på dette spørsmålet

 

05.september 2017 – møte nr. 463
Så langt har vi fått inn 87 svar.

Vi venter på svar fra Arba og REGA,
samt noen fra Wøyen.

Før undersøkelsen ble sendt ut,
la vi til spørsmålet:
Jeg forstår ikke dette spørsmålet.
Så langt viser en rask telling
at det er mange flere enn 1 av 5
som stemmer ved årets valg.

De 13% er personer som enten trenger hjelp,
men ikke får det,
ikke forstår spørsmålet eller ikke vil svare på spørsmålet.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte og på SAR

 

26.september 2017 – møte nr. 464
Vi har fått inn 95 svar tilsammen.
69 fra BA og 26 fra Aurora.
Det betyr at vi har fått svar fra ca.

Med utgangspunkt i arbeidstakere fra BA og Aurora,
så kan vi si at nesten 7 av 10 stemte ved årets valg.

Vedtak:
Saken er avsluttet,
men vi kommer tilbake ved neste valg om 2 år.