Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten. Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på. Rapporten er laget av Helsetilsynet og handler om det Fylkesmannen fant når de var på tilsyn i noen av landets kommuner og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.

Les mer ->

Nr. 07/2017 – Brosjyre om Brobyggerprosjektet

Vi har bidratt til å gjøre brosjyren mer lettlest. Brosjyren handler om hvordan
kommunen kan tilrettelegge for at innbyggere som har behov for hjelp
får riktig hjelp til riktig tid og at de som jobber med dette i kommunen snakker sammen.

Les mer ->