Rådgivningsgruppen

Nr. 03/2021 – Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth – del 2

.

28. september 2021- møte nr. 514
Heidi Hesselberg har sendt oss en spørsmål
om videre bruk av penger fra salget av tomter

på Emma Hjorth.

Hun har laget en power-point-presentasjon
som forteller hva som er gjort
og hva som skal gjøres.

Frist for å komme med forslag er 1. desember 2021.

Vi tar opp spørsmålet på SAR-møtet 23. november
og med tilretteleggerne 26. oktober.

Vi lager et lett-lest forslag til presentasjonen.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Heidi
og avklarer noen spørsmål.

12. oktober 2021- møte nr. 515

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Heidi
og avklarer noen spørsmål.

Lager også en lettlest versjon av lysbildene.


26. oktober 2021- møte nr. 516

Vedtak:
Tilrettelegger tar kontakt med Heidi
og avklarer noen spørsmål.

Lager også en lettlest versjon
av lys-bildene om saken.

09. november 2021- møte nr. 517

Vedtak:

Vi snakket om saken og det kom et par forslag.

  • Mini-golfbane på området Emma Hjorth.
  • Volleyball-bane på området Emma Hjorth.
  • Ipad til alle brukerråd/husmøter,
    samt medlemmer i RGB.
  • Konserter og ferieturer

Vedtak:
Lagt ut presentasjon på hjemmesiden under SAR

25. januar 2022- møte nr. 519

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste møte.

08. februar 2022- møte nr. 520

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste møte.

22. februar 2022- møte nr. 521

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste møte.


01. mars 2022- møte nr. 522

Vedtak:
Det er fortsatt noe som må avklares.


05. april 2022- møte nr. 523

Vedtak:
Utsatt til høsten.

19. april 2022- møte nr. 524

Vedtak:
Utsatt til høsten.

10. mai 2022- møte nr. 526

Vedtak:
Utsatt til høsten.

14. august 2022- møte nr. 527

Vedtak:
Utsatt til høsten.

30. august 2022- møte nr. 528

Vedtak:
Utsatt.

13. september 2022- møte nr. 529

Vedtak:
Utsatt.

11. oktober 2022- møte nr. 530

Vedtak:
Utsatt.

25. oktober 2022- møte nr. 531

Vedtak:
Lars Ole tar opp saken med Vibeke Kristiansen.

08. november 2022- møte nr. 532
Lars Ole tar opp saken med Vibeke Kristiansen.

Vedtak:
Fortsatt ikke helt avklart.