Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2018 – Det gjelder livet – lettlest rapport

Vi går gjennom rapporten og ser på lettlestheten. Er det ting i rapporten som vi skal se nærmere på. Rapporten er laget av Helsetilsynet og handler om det Fylkesmannen fant når de var på tilsyn i noen av landets kommuner og undersøkte helsehjelp og brukermedvirkning.

9.oktober 2018- møte nr. 481

Vedtak:
Alle leser igjennom den lettleste rapporten fra Helsetilsynet.
Sett merke i teksten der det er setninger eller ord du ikke forstår.
Fortsetter saken på neste møte.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482
Kom til side 11.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

06.november 2018- møte nr. 483
Kom til midt på side 13.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

04. desember 2018- møte nr. 484
Kom til midt på side 13.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

15. januar 2019- møte nr. 485

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

29. januar 2019- møte nr. 486

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

26. februar 2019- møte nr. 487

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

12. mars 2019- møte nr. 488

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

26. mars 2019- møte nr. 489

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

09. april 2019- møte nr. 490

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

23. april 2019- møte nr. 491

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

21. mai 2019- møte nr. 492

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

06. juni 2019- møte nr. 493

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

20. august 2019- møte nr. 494

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

03. september 2019- møte nr. 495
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

10. september 2019- møte nr. 496
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

08. oktober 2019- møte nr. 497
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

29. oktober 2019- møte nr. 498
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

12. november 2019- møte nr. 499
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

03. desember 2019- møte nr. 500
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

07. januar 2020- møte nr. 501
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

21. januar 2020- møte nr. 502
På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

04. februar 2020- møte nr. 503
På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

03. mars 2020- møte nr. 504
På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

22. september 2020- møte nr. 505
På grunn av arbeidet med årsrapporten,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

06. oktober 2020- møte nr. 506
Har kommet til kule-punktene på side 8.

Ord som var vanskelig å forstå:
– Meningsfylt (finnes ikke i ordbanken)
– Fylkesmannen
– Politiattest
– Oversiktlig

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

20. oktober 2020- møte nr. 507
Har kommet til kule-punktene på side 8.

Ord som var vanskelig å forstå:
– Meningsfylt (finnes ikke i ordbanken)
– Fylkesmannen
– Politiattest
– Oversiktlig

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

3. november 2020- møte nr. 508

Vi har lest igjennom hele rapporten.
Den forteller om mange ting som må bli bedre.

Det burde vært brukt litt mer luft
og ny linje etter punktum.

Bruk av bilder er med å forklare hva det handler om.

Vedtak:
Bra rapport som tar opp viktige saker.